lördag 2 juli 2016

Politiker trotsar experter - tillåter jakt på lunnefågel

Även i år tillåts jakt på lunnefågel på Västmannaöarna. Kommunpolitikerna trotsar därmed ännu en gång rekommendationerna från Náttúrustofa Suðurlands som förespråkade ett totalt jaktförbud. Beståndet av lunnefågel minskar från år till år. Skälet till att jakt ändå tillåts är att politikerna inte vill att traditionen ska dö ut.

Under sommaren var lunnefågeln länge den talrikaste fågelarten på Island. Men frågan är om det kan ha ändrats. Tretton somrar i följd har återväxten varit dålig - och flera av dessa somrar katastrofalt låg. Beståndet har under denna period minskat med 60 procent. Sommaren 2015 var något bättre, men långt ifrån tillräcklig för att rädda situationen. 

Läget är värst på södra Island. Det är brist på föda som gör att lunnefåglar inte ens häckar eller överger äggen. De småfiskar - som lodda och havstobis - som utgör lunnefågelns huvudsakliga föda har rört sig norrut i takt med att Atlanten blivit varmare. Lunnefågeln återkommer dock till samma håla varje sommar för att häcka.

Náttúrustofa Suðurlands uppmanade även i år kommunpolitikerna på Västmannaöarna att inte tillåta någon jakt. Men politikerna valde att också denna sommar tillåta viss jakt på lunnefågel. Självständighetspartiet klubbade i  miljö- och stadsplaneringsnämnden tre dagars jakt mellan den 12 och 14 augusti. Oppositionspartiet Ölistan ville i stället se fem dagars jakt.

I beslutet skriver Självständighetspartiet att jakten är nödvändig för att upprätthålla den kultur som finns runt jakten. De flesta fåglarna jagas på obebodda öar. Många ser därför till att underhålla hus och annat som finns på öarna runt Hemön under jaktdagarna. Även detta är enligt politikerna ett skäl att tillåta begränsad jakt.

Varje sommar kartläggs återväxten vid de största lunnefågelkolonierna. Siffrorna från södra Island visar att 15 procent fler hålor var upptagna i år jämfört med 2015. Det skulle kunna betyda att fler ungar föds och överlever sommaren.

Här kan du läsa mer om jakten på lunnefågel.