måndag 4 juli 2016

Rifstangi är Islands nordligaste punkt

I gamla skolböcker och nya guideböcker heter det ofta att Hraunhafnartangi är Islands nordligaste punkt. Men det stämmer inte. Betydligt svårtillgängligare Rifstangi sträcker sig 68 meter längre norrut i Atlanten. Det har Níels Árni Lund, som skriver om regionens historia, kommit fram till tillsammans med Landmælingar Íslands, rapporterar Vísir.

Melrakkaslétta på nordöstra Island är den nordligaste delen av Island. Från fastlandets nordligaste punkt är polcirkeln bara några få kilometer bort.

Till regionen kommer inte särskilt många turister. Men flera av dem som besöker Melrakkaslétta gör det för att besöka Hraunhafnartangi norr om Raufarhöfn. I många utländska guideböcker anges denna landtunga som det isländska fastlandets nordligaste punkt. Sannolikt härstammar felet från gamla isländska skolböcker.

Vid Hraunhafnartangi finns en fyr och två olika vägar som leder fram till den. Hit har turister tagit sig för att gifta sig, och härifrån har en lång rad expeditioner med målet att ta sig från den nordligaste punkten till den sydligaste udden börjat sina färder. Men de har alltså tagit sig till fel plats.

Några kilometer västerut ligger Rifstangi. Här sträcker sig landtungan 68 meter längre norrut ut i Atlanten. Att ta sig hit är betydligt besvärligare. Den stig som finns fram till ödegården Rif är stenig och svår. Trots att avståndet från vägen bara är ett par kilometer tar promenaden över en timme.

Nu vill Níels Árni Lund definitivt slå hål på myten om att Hraunhafnartangi skulle vara den nordligaste punkten. Han arbetar just nu med en bok om Melrakkasléttas historia. För att få hjälp med att avgöra vilken som var den nordligaste udden vände han sig till lantmäterimyndigheten Landmælingar Íslands. Han säger till Vísir att svaret var Rifstangi:
"Nu har jag fått det bekräftat av Landmælingar Íslands att Rifstangi är landets nordligaste udde. Det skiljer 68 meter som den är nordligare än Hraunhafnartangi. ... Det är ofantlig blockterräng och svårt att komma ner dit, men det är väl värt det att gå ner till Rifstangi och se området där."
Vad som skapat myten om att Hraunhafnartangi skulle vara nordligast är inte helt säkert. Níels Árni Lund säger till Vísir att förklaringen kan vara gamla sjökort som inte varit helt korrekta:
"Jag hörde någon förklaring om att detta vore olika mätningar på sjökorten, om landets läge och hur polcirkeln går och så vidare. Men jag har inga närmare förklaringar utom att jag vet att detta är bekräftat. Enligt flygfoto så är detta uppenbarligen landets nordligaste punkt."
Vid Rifstangi finns gården Rif, som övergavs 1947. Där föddes 1873 författaren Guðmundur Magnússon, som skrev under pseudonymen Jón Trausti. Gården var den nordligaste bosättningen på det isländska fastlandet. Den bebodda ön Grímsey ligger ytterligare några mil längre norrut.

Här kan du läsa mer om Melrakkaslétta.