onsdag 6 juli 2016

Stykkishólmsbær drömmer vidare om storkommun

Fyra kommuner på Snæfellsnes kan bli en enda - åtminstone om Stykkishólmsbærs ambitioner går i lås. Men drömmen om en enda storkommun på Snæfellsnes har redan gått i stöpet. Den största kommunen på näset, Snæfellsbær, säger nej till ett samgående. Det kan även få de tre övriga kommunerna att backa ur.

Det har snart gått tre år sedan fullmäktige i Eyja- og Miklaholtshreppur vände sig till sina kolleger i de fyra övriga kommunerna på Snæfellsnes. Fullmäktige föreslog att förutsättningarna för ett samgående mellan de fem kommunerna skulle utredas. Därefter skulle medborgarna få rösta i frågan vid kommunalvalen våren 2014.

Stykkishólmsbær svarade ja direkt. Även Helgafellssveit sade ja. Så gjorde även Grundarfjarðarbær, men med förbehållet att samtliga kommuner i så fall skulle delta. I Snæfellsbær sade däremot Självständighetspartiet - som då som nu hade egen majoritet i kommunen - nej till förslaget.

Självständighetspartiet motiverade svaret med att det bland invånarna inte fanns någon vilja till ett samgående. Det lokalparti som även i dag har tre av de sju platserna i fullmäktige ville undersöka möjligheterna, men blev alltså nedröstade.

Svaret från Snæfellsbær innebar att den snabba utredning som Eyja- og Miklaholtshreppur föreslog inte genomfördes. Frågan har dock inte glömts bort i Stykkishólmsbær. Där hoppas politikerna i fullmäktige till hösten kunna inleda förhandlingar om villkoren för ett samgående mellan de fyra kommunerna.

Snæfellsbær är i dag den största kommunen på Snæfellsnes med 1 679 invånare. Därefter följer Stykkishólmsbær med 1 107 invånare, Grundarfjarðarbær med 900 invånare, Eyja- og Miklaholtshreppur med 144 invånare och Helgafellssveit med 53 invånare.

Den största tätorten är Stykkishólmur före Ólafsvík i Snæfellsbær. För Stykkishólmsbær är det därför givet att just Stykkishólmur vid ett samgående ska fungera som centralort för en storkommun. Att Snæfellsbær - som är den västligaste kommunen på näset - inte ingår i samarbetet gör att den geografiska spridningen av den kommunala servicen blir mindre.

Tillsammans hade de fyra kommunerna vid årsskiftet 2 204 invånare. Av dessa bodde alltså ganska precis hälften i Stykkishólmsbær. Det är också ett skäl till att de tre övriga kommunerna nu tvekar om att gå vidare med planerna för ett samgående.

Om Snæfellsbær hade deltagit hade det sannolikt blivit lättare att sprida den kommunala servicen. Eftersom Stykkishólmur nu är den klart största tätorten finns det också farhågor om att centraliseringen ska bli för stor. Om Snæfellsbær hade medverkat hade det sannolikt funnits en naturlig dragkamp mellan de största tätorterna som borgat för mindre centralisering.

Farhågorna från de tre mindre kommunerna är vanliga. De senaste årtiondena har en lång rad sammanslagningar mellan kommuner genomförts på Island. Inte sällan har invånare i och företrädare för glesbygdskommuner efter samgåenden känt sig överkörda av tätortskommuner.

Snæfellsbær säger i dagsläget ja till att undersöka möjligheter för utökat samarbete, men inte för något samgående. Frågan är om de tre övriga kommunerna nöjer sig med detta av rädsla för att sväljas av Stykkishólmsbær.

Här kan du läsa mer om diskussionerna om en storkommun på Snæfellsnes.