fredag 15 juli 2016

Två isländska båtar jagar vikval i sommar

I sommar jagar två båtar från två olika företag vikval i isländska vatten. Hittills har de tillsammans fångat 27 djur. Årets fångstkvot är 224 djur. Förra året var det bara ett företag som jagade vikval. Nykomlingen är båten Rokkarinn som enligt Stundin ägs av maken till en alltingspolitiker. Även det andra företaget har kopplingar till en toppolitiker.

Någon jakt på sillval blir det inte i år sedan Kristján Loftsson, vd för Hvalur hf, bestämt sig för att lägga den på is. På is ligger sedan tidigare dessutom flera tusen ton kött från sillval som han inte hittat köpare till. Beslutet gäller enbart denna sommar. Om han återupptar jakten nästa år återstår att se.

Sillval har nästan enbart gått på export till Japan. Vikval konsumeras däremot främst på Island. Förra sommaren var ÍP Útgerð det enda rederiet som jagade vikval. Totalt fångades 29 djur. Dessa räckte inte till för att möta efterfrågan utan företaget importerade även kött från Norge.

ÍP Útgerð drivs av Gunnar Bergmann Jónsson. Han är son till Jón Gunnarsson, som är alltingsledamot för Självständighetspartiet. Hittills i år har ÍP Útgerð fångat 17 djur. Samtliga djur har jagats i Faxaflói.

I år är det ytterligare ett företag som jagar vikval. Det är Runo ehf. som enligt Stundin förra året köpte båten Rokkarinn av Útgerðarfélagið Fjörður ehf, ett bolag som ägnade sig åt valfångst mellan 2009 och 2014.

Ägare av Runo ehf. är Þröstur Sigmundsson, som är gift med Silja Dögg Gunnarsdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet. Båten Rokkarinn lägger ut från Reykjanesbær och har hittills i år fångat tio djur.

Þröstur Sigmundsson har ingen tidigare erfarenhet av valfångst. Regelverket säger att den som får del av fångstkvoten på val ska ha sådan erfarenhet. Den nödvändiga erfarenheten är dock inte bunden till personer, utan kan även gälla båtar eller bolag. I det här fallet har Runo ehf. alltså köpt en båt som gör det möjligt att ägna sig åt jakt på vikval.

Silja Dögg Gunnarsdóttir bekräftar för Stundin att syftet med köpet var att kunna jaga vikval. Förhoppningen är att i år fånga omkring 15 djur:
"Vi köpte båten med tillståndet. Därför köpte vi båten. Annars hade vi inte haft något att göra med denna båt eftersom vi inte har någon torskkvot eller något liknande."
ÍP Útgerð använder båten Hrafnreyður som har Kópavogur som hemmahamn. Årets första vikval fångades redan den 26 april.

Trots att det nu är två företag som jagar vikval kommer bara en liten del av fångstkvoten att nyttjas. Efterfrågan har ökat i takt med att turismen till Island ökat. Många utländska besökare väljer att äta vikval på restaurang under vistelsen. Ytterst få islänningar äter vikval regelbundet, men de som konsumerar köttet väljer ofta att grilla det. Därför säljer det bäst på sommaren när det är färskt.

Här kan du läsa mer om Islands valfångst.