lördag 23 juli 2016

Varannan islänning reser utomlands på semestern

Aldrig tidigare har så många islänningar bokat en resa till utlandet under semestern. I sommar färdas varannan islänning utomlands. Däremot är det färre islänningar som semestrar i hemlandet. Fortfarande är det dock vanligare att resa runt på Island än att resa till utlandet. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I sommar är det 49,6 procent av islänningarna som tänker resa utomlands. Det är en ökning med 7,9 procentenheter jämfört med förra sommaren. Av dessa är det 14,4 procent som enbart reser till utlandet och inte gör någon semesterutflykt i hemlandet. 35,2 procent semestrar både på Island och i utlandet.

Det är första gången som så många islänningar reser till utlandet sedan MMR började undersöka semestervanorna 2011.

I år är det 35,7 procent som bara avser att färdas på Island. Det är en tillbakagång med 6,7 procentenheter. Totalt är det alltså 70,9 procent av islänningarna som gör minst en resa i hemlandet under sommaren, en minskning med 2,9 procentenheter.

Vidare uppger 14,7 procent att de inte tänker resa alls under semestern. Det är 1,3 procentenheter färre än förra året som stannar hemma hela semestern.

Olika grupper semestrar på olika sätt. Kvinnor reser i högre utsträckning än män, medan män något oftare reser utomlands. Höginkomsttagare och islänningar i åldern 18 till 29 år är de som främst föredrar resor till utlandet.

Låginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden är de som i störst utsträckning semestrar enbart på Island. Det är vanligare bland personer hemmahörande i huvudstadsregionen och bland islänningar i åldern 50 till 67 år att stanna hemma hela sommaren.

Framstegspartiets väljare reser mest under semestern. Bara 5 procent av partiets sympatisörer gör ingen resa i sommar. Hos Socialdemokraterna är det hela 23 procent som stannar hemma under sommaren.

Mest förtjusta i att resa på Island är Piratpartiets anhängare. Piratväljarna reser dock sällan enbart i hemlandet, utan gör också minst en utlandsresa under semestern.

Här kan du läsa mer om islänningarnas semestervanor.