torsdag 21 juli 2016

Vill att polis ska dirigera trafik genom Múlagöng

När det är mycket trafik är den enkelriktade tunneln mellan Dalvík och Ólafsfjörður svår att ta sig igenom. För bilister som inte förstår isländska har den dessutom blivit mer svårförståelig sedan trafikljus bytts mot textade varningsskyltar. Nu vill kommunpolitikerna i Fjallabyggð att polis går in och dirigerar trafiken när den är som mest intensiv.

Múlagöng är den 3,4 kilometer långa tunnel som knyter ihop Dalvík med Ólafsfjörður. Den kallas även Ólafsfjarðargöng. Tunneln togs i bruk i december 1990 och ersatte därmed den lavin- och stenrasdrabbade vägen förbi fjället Ólafsfjarðarmúli. Den gamla vägen kan nu användas som vandringsled.

Múlagöng är en enfilig tunnel. Med jämna mellanrum finns mötesplatser så att fordon som åker i de olika riktningarna ska kunna passera varandra. Fordon som kommer från Ólafsfjörður har företräde.

I takt med att turismen ökat har också trafiken på vägarna ökat. Den enfiliga tunneln blir därför allt oftare en flaskhals för trafiken. När den är som tätast är det svårt för bilister som kommer från Dalvík - och som ska lämna företräde - att ta sig igenom den.

Nu vänder sig kommunpolitikerna i Fjallabyggð, den kommun där Ólafsfjörður ingår, till polischefen i Norðurland eystra. I ett brev undertecknat kommunchefen Gunnar I. Birgisson uppmanas polis att dirigera trafiken genom tunneln när trycket är som störst. Enligt kommunpolitikerna är det nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. Polisen har inte besvarat brevet.

Men det finns fler problem med Múlagöng. I bägge ändarna ligger vägen in i tunneln i en kurva. Det är därför inte möjligt att se om det kommer möte. Tidigare har blinkande ljus använts för att styra trafiken. Vid blinkande gult ljus var det tillåtet att försiktigt passera kurvan. Vid rött ljus var ett mötande fordon på väg in i tunneln och det var därför nödvändigt att vänta tills det passerat.

Nyligen ersattes ljussignalerna med textade skyltar. På de första skyltarna stod det Varúð - Bíll á móti (Varning - Mötande bil).

Det dröjde inte länge innan lokalbefolkning klagade på texten på de nya skyltarna. De hade stött på en lång rad utländska turister som inte förstod någonting av skylten. Trafikmyndigheten Vegagerðin reagerade på kritiken genom att ändra texten till Stop - Bíll á móti.

Vegagerðin höll med om kritiken mot den första skylten. Men när kritiken drabbade även den andra skylten höll inte myndigheten längre med. Den ansåg att Stop var tillräckligt. Dessutom säger språklagen att isländska är det språk som myndigheter huvudsakligen ska kommunicera med.

Än så länge finns det dock bilister som inte är säkra på hur de ska bete sig när de kör in och ut ur tunneln. Om den befintliga skylten räcker återstår att se. Annars lär det inte dröja länge innan en första svår olycka inträffar i Múlagöng.