lördag 2 juli 2016

Zuisternas löfte om återbetald kyrkoskatt kan frysa inne

Mot löftet om att få kyrkoskatten återbetald växte zuisterna till Islands näst största icke-kristna församling. Men några pengar har det ännu inte blivit. Och frågan är om de nya medlemmarna någonsin kommer att få tillbaka skatten. De personer som tidigare drev samfundet har nu vänt sig till domstol med kravet om att själva få ut de 35 miljoner isländska kronor som det handlar om.

När zuisterna fick ny ledning som lovade att återbetala kyrkoskatten strömmade medlemmarna till samfundet. Inom loppet av två månader fick den fornsumeriska tron tretusen nya anhängare. Zuisterna blev därmed Islands näst största icke-kristna samfund.

Hittills har dock ingen medlem fått tillbaka kyrkoskatten på 10 776 isländska kronor. Och så blir det kanske inte heller. Den nya ledningen har inte fått klartecken att starta ett driftsbolag för samfundet. Och den tidigare ledningen har stämt staten inför Héraðsdómur Reykjavíkur med krav på att de ska få tillgång till de 35 miljonerna.

I den gamla ledningen sitter tre personer. Två av dem har misstänkts för en serie av nätbedrägerier. De är dock inte dömda för någon sådan brottslighet.

Nu väntar de olika falangerna på domen från Héraðsdómur Reykjavík. Om rätten skulle komma fram till att den gamla ledningen har rätt till kyrkoskatten kan medlemmarna med all sannolikhet glömma återbetalningen.

Ingen av falangerna vill för Vísir kommentera tvisten. Men det är uppenbart att den nya ledningen - som kände till förhållandena när de tog över samfundet - inte har gjort en korrekt bedömning av läget. Zuisternas löfte till medlemmarna står därför på spel.

Zuisternas frammarsch var i sig en protest mot kyrkoskatten. Samfundets inställning är att den bör avskaffas. Det var alltså syftet med att återbetala den till medlemmarna. Men kanske fungerar en kyrkoskatt som hamnar i fickorna på tre individer lika bra som argument mot systemet.

Här kan du läsa mer om zuisterna.