måndag 1 augusti 2016

Dagens citat

"Som läget är i dag kan inte Islands högland ta emot ett större antal. ... Jag anser att det tyvärr är mycket så att alla bara är välkomna till Island och att här får man göra vad som helst och att här råder fullkomlig frihet. Vi måste ha tydligare budskap om att det finns regler här."

Páll Guðmundsson, chef för Ferðafélag Íslands, säger till Vísir att höglandet utan bättre styrning inte kan ta emot fler besökare än vad som görs i dag.