torsdag 4 augusti 2016

Fiskeminister vill inte sälja kvoter på auktion

Auktioner där fiskekvoter säljs till högstbjudande är inte aktuella på Island. Det säger fiskeminister Gunnar Bragi Sveinsson till RÚV. Trots att Färöarna nyligen dragit in betydligt större summor till statskassan än Island avvisar han en sådan förändring. Gunnar Bragi Sveinsson hävdar att auktioner skulle öka ägarkoncentrationen i branschen.

Nyligen prövade Färöarna auktioner på fiskekvoter. Syftet var att se vilka priser rederierna är beredda att betala. I dag betalas en fast skatt baserad på vikt och art. Auktioner ger alltså priser som bestäms av marknaden.

Försöket gav statskassan betydligt större intäkter per kilo. Torsk gick för 59,05 isländska kronor kilot. På Island ger fångstskatten 11,09 kronor. Makrill gick för 63,93 kronor kilot där isländska rederier bara betalar 2,78 kronor. Och sill auktionerades ut för 64 isländska kronor - att jämföra med 2,56 kronor i intäkter från fångstskatten.

Trots att de färöiska auktionerna gav betydligt mer pengar till statskassan är fiskeminister Gunnar Bragi Sveinsson inte intresserad av att pröva ett liknande system på Island. Han säger till RÚV att auktioner skulle inverka negativt på marknaden. Det skulle göra det svårare för nya företag att ta sig in i branschen:
"Nej, jag kan inte se att detta är en väg som är eftersträvansvärd för oss. ... Detta bidrar till att lägga fiskekvoter i än färre händer än det är i dag. Därför kan jag inte se att detta skulle passa oss."
Redan i dag råder en stor ägarkoncentration på den isländska marknaden. Det största rederiet på Island, HB Grandi, kontrollerar sedan tidigare större kvoter än vad som egentligen är tillåtet. Nyligen köpte HB Grandi på sig ytterligare kvoter. De 1 600 ton som Hafnarnes VER i Þorlákshöfn tvingades att sälja medförde att en stor del av ortens kvoter försvann över en natt.

I dagsläget saknar alltinget redskap för att styra fiskekvoter till bestämda orter. Jón Gunnarsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet och ordförande för näringsnämnden, säger till RÚV att han vill se ett system där staten varje år kontrollerar en liten kvot. Denna kvot ska kunna öronmärkas för mindre rederier som inte har råd att köpa kvoter.

Gunnar Bragi Sveinsson beskriver för RÚV Jón Gunnarssons idéer som intressanta. Däremot avfärdar han alltså det färöiska försöket. Trots att auktioner ger mångdubbla intäkter till statskassan hävdar Gunnar Bragi Sveinsson att systemet inte skulle vara gynnsamt:
"Enligt dessa nyheter så får de ett högre pris. Men vi kan så fundera vilken effekt det har för näringen och branschen i framtiden. Är det värt det att få ett högre pris och att ha färre rederier, färre sjömän, öka koncentrationen och liknande. Är det vad vi vill få ut av detta?"
Här kan du läsa mer om det färöiska försöket med att sälja fiskekvoter på auktion.