onsdag 31 augusti 2016

Flygplatsstriden i Reykjavík - krav på folkomröstning

Kommunen kan inte räkna med att flygplatsen i Reykjavík försvinner från Vatnsmýri redan 2022. Det skriver inrikesminister Ólöf Nordal i ett brev till kommunen. Samtidigt har kommunen köpt mark nära flygplatsområdet avsedd för bostäder för 2 000 personer. I alltinget har 25 ledamöter som vill bevara flygplatsen lagt fram ett krav på folkomröstning i frågan.

I juni i år stod det klart att regeringen förlorat den juridiska tvisten mot kommunen om flygplatsen i Reykjavík. Då fastslog Hæstiréttur Íslands att överenskommelsen från 2013 mellan dåvarande borgmästaren Jón Gnarr och inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir var bindande. Därmed skulle också en av de tre banorna stängas.

Den tredje landningsbanan har främst använts av sjuktransporter i svåra väderförhållanden. Efter nederlaget i domstol beslutade inrikesminister Ólöf Nordal att den skulle stängas. Det betyder att vid vissa sällsynta vindförhållanden finns det ingen bana på sydvästra Island som kan ta emot ett ambulansflyg.

För majoriteten i kommunfullmäktige var domstolsbeslutet en stor seger. Inte minst innebar det bygget av 600 bostäder på tidigare kommunal mark kunde fortsätta precis utanför själva flygplatsområdet.

Motståndet har varit mest högljutt från Framstegspartiet. Alltingsledamoten Höskuldur Þórhallsson har tidigare sagt att han avser att lägga fram ett förslag som går ut på att alltinget övertar bestämmandet över detaljplanen från kommunen. Då skulle parlamentet kunna stoppa kommunens planer på att lägga ned flygplatsen.

Ett sådant agerande vore dock ytterst tveksamt. Att stifta nya lagar med syftet att sätta domstolsbeslut ur spel skulle kunna vara grundlagsvidrigt.

Nu är det 25 ledamöter som lägger fram ett förslag om en folkomröstning om flygplatsens framtid. I folkomröstningen får väljare i hela landet ta ställning till om inrikesflygplatsen ska bli kvar på Vatnsmýri eller inte. Förslaget har undertecknats av politiker från Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Inga företrädare för Piratpartiet eller Ljus framtid finns bland undertecknarna.

Även om Ólöf Nordal accepterade domstolens beslut står hon inte bakom kommunens planer på att stänga flygplatsen till 2022. Det skriver hon också i ett brev till kommunen. Hon bjuder in till en diskussion där målet är att hitta en lösning på frågan om flygplatsens framtid.

I brevet skriver hon vidare att kommunens detaljplaner - som klubbats fram till 2030 - inte är realistiska. Där utgår kommunen från att flygplatsens andra bana av tre ska stängas 2022. Därefter skulle flygplatsen bara ha en bana.

Den styrande majoriteten i fullmäktige har ambitionen att flygplatsen ska bort från Vatnsmýri så snart som möjligt. Enligt den överenskommelse som gjordes 2013 köpte kommunen nyligen den mark i Skerjafjörður som den nu nedlagda banan ligger på. Det handlar enligt ett pressmeddelande om elva hektar med en prislapp på 440 miljoner isländska kronor.

Reykjavíks kommun har sedan tidigare planer för omkring 800 nya bostäder vid Skerjafjörður. Det nya bostadsområdet är på 17 hektar, varav kommunen sedan tidigare ägde sex hektar.

Villkoren för affären gjordes alltså upp redan för drygt tre år sedan. Den har ändå fått kritik från personer som inte vill att flygplatsen ska försvinna från Vatnsmýri. Finansdepartementet anser sig enligt ett pressmeddelande ha haft rätt att sälja marken eftersom affären tidigare tagits upp i en budget. Att bryta överenskommelsen hade enligt departementet varit olagligt.

Kritiker till försäljningen ifrågasätter nu om rätten att sälja marken fortfarande gällde. De önskar som tidigare att alltinget ska ingripa och förhindra att kommunen går vidare med bostadsbyggande som i praktiken ökar trycket på att flygplatsen ska bort.

Marken i Skerjafjörður är granne med flygplatsen. Området blir mer attraktivt för nybyggnation om flygplatsen försvinner. Redan den 10 september vill kommunen ha in förslag på hur det nya bostadsområdet kan se ut.

Frågan är om alltinget under hösten kommer att agera för att bromsa eller stoppa kommunens planer. En sådan utveckling vore inte bara anmärkningsvärd med tanke på den dom som fallit. Den skulle dessutom utmana den kommunala självständigheten. Det vore i sin tur en utveckling som skulle kunna få stora konsekvenser över hela landet.

Här kan du läsa mer om flygplatsstriden.