torsdag 25 augusti 2016

Tunga namn kandiderar för Renässans i alltingsvalet

Flera tunga namn kommer att kandidera för Renässans i det kommande alltingsvalet. Och att välkända profiler som Þorsteinn Víglundsson och Pawel Bartoszek nu väljer Renässans är ett hårt slag mot Självständighetspartiet - som nu utmanas av ett liberalt högerparti som vill motarbeta protektionism.

I det kommande alltingsvalet avser nybildade Renässans att ställa upp i samtliga valkretsar. Partiets valsedlar i de olika valkretsarna avgörs vid regionala möten. Listorna väntas bli klara vid månadsskiftet.

De senaste månaderna har Renässans i opinionsmätningar fått ett stöd som ligger klart över femprocentsspärren till alltinget. Partiet har goda förutsättningar inför valet. Inte minst sedan det står klart att flera färgstarka högerprofiler har anslutit sig till Renässans.

Renässans bildades formellt i våras då samtidigt grundaren Benedikt Jóhannesson valdes till partiledare. Han tillhörde länge Självständighetspartiets EU-positiva falang, men övergav partiet när det stod klart att regeringen avsåg att svika vallöftet om en folkomröstning i EU-frågan.

Benedikt Jóhannesson basar över förlaget Heimur. Han kommer själv att kandidera för Renässans i det kommande valet. Han får alltså sällskap av tunga namn som Þorsteinn Víglundsson och Pawel Bartoszek.

Inte minst Þorsteinn Víglundssons kandidatur fungerar som en rejäl knäpp på näsan för Självständighetspartiet. Han har de senaste åren rosats för sitt arbete som ordförande för arbetsgivarorganisationen Samtök atvinnulífsins. Där har han gjort sig känd som en stark röst för näringslivet - som i regel har satt sitt hopp till Självständighetspartiet inom alltinget.

Þorsteinn Víglundssons besked visar tydligt att Självständighetspartiet inte längre är det självklara alternativet för ledande näringslivsföreträdare. I Morgunblaðið beskriver han sig som "liberal högersosse". Som hjärtefrågor nämner han flera punkter där Renässans förespråkar en helt annan väg än Självständighetspartiet. Han talar om högre fångstskatter för fisk, om ökad konkurrens inom jordbruket och om ett Island som i högre grad engagerar sig på det internationella planet.

Renässans motsätter sig den protektionism som finns inom Självständighetspartiets politik för fiske och lantbruk. I stället vill partiet verka för förnyelse inom bägge näringarna. I praktiken innebär det sannolikt bantade bidrag för lantbruket samtidigt som skyddstullar som förhindrar import av vissa livsmedel avskaffas.

Även matematikern Pawel Bartoszek har anslutit sig till Renässans. Han är mest känd som krönikör i Fréttablaðið och som ledamot av grundlagsrådet, men han har tidigare kandiderat i val för Självständighetspartiet. I Morgunblaðið berättar han om partibytet:
"Jag har funderat över den etiska frågan. Säg att jag skulle kandidera för Självständighetspartiet, står i provvalssalen i [partihögkvarteret] Valhöll och får frågan: Pawel, hur kan du kandidera för ett parti där du har en åsikt i en fråga som de flesta andra har en annan åsikt om. Det vore inte enkelt att besvara den frågan. ... Då tycker jag att det är renare att gå med i ett parti där fler är överens med mig i dessa frågor."
Både Þorsteinn Víglundsson och Pawel Bartoszek kommer att kandidera på någon av de två valsedlarna i Reykjavík. Det kommer med all sannolikhet även Benedikt Jóhannesson.

I den södra valkretsen siktar statsvetaren Jóna Sólveig Elínardóttir enligt Vísir på någon av de översta platserna på listan. Detsamma gäller även ekonomen Gylfi Ólafsson i den nordvästra valkretsen, skriver Bæjarins Besta.