lördag 3 september 2016

Dagens bonuscitat

"När trafikvolymen överskrider 300 bilar om dagen så är det närmast uteslutet att kunna underhålla dessa grusvägar. ... Detta är de vanligaste olycksplatserna, dessa enfiliga broar och infarten till många av dem är mycket farlig."

Sæmundur Kristjánsson, verksamhetschef vid Vegagerðin i Búðardalur, i RÚV om regionens grusvägar och enfiliga broar.