onsdag 21 september 2016

En av tre ledamöter lämnar isländska alltinget

Minst 21 ledamöter lämnar alltinget i samband med valet den 29 oktober. Det innebär att minst en tredjedel av dagens ledamöter försvinner. Men ytterligare en rad ledamöter får det svårt att försvara sina platser. Sannolikt är att omkring halva parlamentet kommer att bytas ut efter valet. Men i det nya alltinget väntas också ett par veteraner ta plats på nytt.

En turbulent mandatperiod som präglats av politiskt skyttegravskrig och pajkastning samt medborgarnas närmast obefintliga förtroende för parlamentet. Ungefär så kan tillvaron i alltinget beskrivas efter valet våren 2013.

Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson undanröjde i går de sista tveksamheterna kring nyvalet. Han meddelade då att parlamentet upplöstes och att nyval ska ske den 29 oktober.

Sista möjligheten att anmäla sin kandidatur till alltinget löper ut den 15 oktober. Men redan i dag står det klart att minst 21 av dagens 63 ledamöter lämnar parlamentet. Majoriteten av dem har tagit beslutet att lämna rikspolitiken. Några av dem har hoppat av efter svaga resultat i provval.

Från Framstegspartiet försvinner Höskuldur Þórhallsson, Jóhanna María Sigmundsdóttir, Frosti Sigurjónsson, Vigdís Hauksdóttir, Sigrún Magnúsdóttir, Haraldur Einarsson och Páll Jóhann Pálsson från Självständighetspartiet Ragnheiður Elín Árnadóttir, Elín Hirst, Illugi Gunnarsson, Einar K. Guðfinnsson, Hanna Birna Kristjánsdóttir och Ragnheiður Ríkharðsdóttir, från Socialdemokraterna Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, Kristján L. Möller och Katrín Júlíusdóttir, från Gröna vänstern Ögmundur Jónasson, från Ljus framtid Guðmundur Steingrímsson, Róbert Marshall och Brynhildur Pétursdóttir och från Piratpartiet Helgi Hrafn Gunnarsson.

Efter dåliga resultat i provval är det ytterligare en rad politiker som riskerar att förlora sina platser. Där finns socialdemokraten Valgerður Bjarnadóttir som blir tredjenamn på en av partiets listor i Reykjavík - en position som i dag inte räcker för att försvara platsen. Unnur Brá Konráðsdóttir är bara fyra på Självständighetspartiets lista i den södra valkretsen. Det krävs ett starkt valresultat för att hon ska behålla sitt mandat.

Hälften av Ljus framtids alltingsgrupp ställer inte upp för omval. Och den andra halvan har gjort sitt om partiet inte lyckas ta sig över femprocentsspärren. Det betyder att även Óttarr Proppé, Björt Ólafsdóttir och Páll Valur Björnsson riskerar att förlora sina platser.

Samtidigt är det sannolikt att ett par bekanta politiker väljs in i parlamentet på nytt. Piratpartiets Jón Þór Ólafsson valdes in i alltinget 2013, men hoppade av efter drygt halva mandatperioden. Nu leder han en av partiets tre listor i storstadsvalkretsarna. Sett till opinionsläget talar allt för att han får nytt förtroende.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lämnade parlamentet 2013. Sedan dess har hon också lämnat Självständighetspartiet. I det kommande valet kandiderar hon för nybildade Renässans. Som partiets toppnamn i den sydvästra valkretsen vore det en stor överraskning om hon inte skulle väljas in i alltinget.

Både 2013 och 2009 var förnyelsen rekordstor i alltinget. Då var 27 av 63 ledamöter nya. Redan nu står det klart att en tredjedel kommer att ersättas. Om inte opinionsläget förändras radikalt kommer ett nytt rekord att sättas i det kommande valet.

Då var det valresultatet som gav upphov till de största förändringarna. I valet 2013 var det tretton personer som bestämt sig för att inte kandidera. Antalet ledamöter som fick lämna alltinget mer än fördubblades sedan på valdagen.

Här kan du läsa mer om avhopp från politiken.