lördag 3 september 2016

Grímseys symbol för polcirkeln når inte hela vägen

Konstverket som skulle visa hur polcirkeln skär över Grímsey kan inte transporteras hela vägen. Under transporten hade den åtta ton tunga kulan riskerat att rulla ut i havet på grund av öns lutning. Dessutom hade kulans tyngd sannolikt orsakat markförskjutningar. Nu får i stället konstverket en fast plats nära Grímseys högsta punkt, berättar RÚV.

Hringur og kúla skulle bli konstverket som på Grímsey skulle symbolisera polcirkelns läge. I takt med att polcirkeln rörde sig skulle konstverket flyttas. Så skulle det fortgå till och med 2047 då polcirkeln når öns nordligaste punkt. Därefter skulle konstverket vara kvar på samma plats tills polcirkeln på nytt nådde in över ön.

När konstverket väl hade transporterats till Grímsey visade det sig att Akureyrarstofa, som har beställt verket, inte hade tänkt på hur det skulle hamna på plats. Konstverket - som alltså består av en åtta ton tung kula - skulle transporteras till en plats som sluttar mot havet.

Men på ön finns inget transportmedel som skulle kunna flytta den utan att kulan skulle riskera att rulla nedför sluttningen och ut i Nordatlanten. Och även om själva transportfrågan skulle kunna lösas skulle den tilltagande lutningen för varje år bli ett allt större bekymmer.

Nu står det klart att det inte finns något sätt att säkra kulan som inte skulle orsaka markförskjutningar. Þórgnýr Dýrfjörð, vd för Akureyrarstofa, säger till RÚV att konstverket i stället får en fast plats på Grímsey:
"Anledningen till att vi inte vill köra den hela vägen är att det skulle orsaka markförskjutningar som skulle bli svåra eller ta lång tid att åtgärda. Men det finns en plats som är nära som är mycket vacker och som är nära att vara den högsta punkten på ön. Det är möjligt att köra dit och använda de stigar som finns."
Þórgnýr Dýrfjörð medger att det är ironiskt att det skräddarsydda konstverket inte kan placeras som det var tänkt. Men han säger till RÚV att ingen hade räknat med att kulan skulle bli så tung. Han hoppas dock att konstverket ändå blir en vacker symbol för polcirkeln. Han har heller inte gett upp hoppet om att det på något sätt ska kunna kopplas till polcirkelns rörelser.

Här kan du läsa mer om Hringur og kúla.