måndag 5 september 2016

Island tar emot 47 nya kvotflyktingar från Syrien

Island tar i höst emot ytterligare 47 kvotflyktingar från Syrien. Det handlar om nio familjer där tre av dem sedan tidigare har anhöriga på Island. Beskedet från regeringen innebär att minst 95 kvotflyktingar välkomnas i år - det högsta antalet någonsin. Samtidigt öppnar socialminister Eygló Harðardóttir för att individer och organisationer ska kunna ta emot flyktingar.

Tidigare i år har Island tagit emot 48 kvotflyktingar från Syrien. Nu står det klart att det blir 47 ytterligare personer under hösten. Därmed ser antalet kvotflyktingar ut att bli rekordhöga 95 personer på bara ett år. Som jämförelse välkomnade Island under 2015 totalt tretton kvotflytingar.

Förslaget från socialminister Eygló Harðardóttir fick klartecken under fredagens regeringssammanträde.

De 47 personerna är fördelade på nio familjer. Tre av familjerna har släktingar som redan är bosatta på Island. Den äldsta i gruppen är 78 år och den yngsta har ännu inte fyllt ett år. Totalt är det 24 personer - alltså drygt halva gruppen - som är barn som inte har fyllt 17 år.

Samtliga som nu kan få en fristad på Island befinner sig i dag i FN:s flyktingläger i Libanon. Innan de formellt får ett erbjudande om att komma till Island får samtliga genomgå en kort utbildning. Under två och en halv dag får de lära sig vad de har att vänta sig av ett liv i öriket.

Därefter intervjuas samtliga med syftet att undersöka deras bakgrund. Intervjuerna går bland annat ut på att kartlägga vilka erfarenheter och utbildningar som personerna har. Då kan det gå fortare att hitta praktikplatser, kompletterande utbildningar och liknande.

Efter introduktionsdagarna och intervjuerna får de 47 personerna det formella erbjudandet om att komma till Island. De kommuner som kommer att ta emot dem är Reykjavík, Árborg och Hveragerði. Eygló Harðardóttirs förhoppning är att den nya gruppen ska komma tidigt under hösten.

Under sammanträdet presenterade Eygló Harðardóttir dessutom ett förslag om att Island ska ta efter Kanada och låta individer och organisationer ta emot och ansvara för flyktingar. De åtar sig då att stå för kostnaderna för just dessa flyktingar.

Om förslaget skulle bli verklighet skulle frivilliga i samarbete med staten kunna ge kvotflyktingar en möjlighet att komma till Island. De frivilliga skulle bekosta resa, bostad, undervisning i isländska med mera. De skulle även hjälpa till med jobbsökande och anpassningen till det isländska samhället.

Förslaget är ett direkt svar på det stora engagemang som förra året fick tusentals islänningar att skriva på ett upprop riktat till Eygló Harðardóttir. Där erbjöd sig privatpersoner att ställa upp med allt från husrum och mat till läkarundersökningar och utbildning.

De 47 personer som nu kan komma till Island blir den sista gruppen av kvotflyktingar i år. Utöver de totalt 95 kvotflyktingar har hittills i år 64 personer fått asyl på Island.

Här kan du läsa mer om flyktingmottagande.