torsdag 1 september 2016

Muslimer vill gräsrotsfinansiera första moskén i Reykjavík

Fem miljoner dollar är målet för den gräsrotsfinansieringskampanj som Félag múslima á Íslandi nu driver för ett moskébygge i Reykjavík. Hittills är dock insamlingen långt ifrån att nå målet. Samfundet fick för tre år sedan en tomt på Sogamýri i Reykjavík. Bygget har inte kommit i gång eftersom samfundet inte lyckats få in de pengar som krävs.

Det har hunnit gå tre år sedan Félag múslima á Íslandi - det största muslimska samfundet på Island - av kommunen tilldelades en tomt på Sogamýri i östra Reykjavík. I november förra året avgjorde samfundet hur moskén ska se ut. Taket ska i traditionell isländsk stil läggas med torv. En stor glaskupol ska släppa in ljus i lokalerna. Takhöjden blir 8,5 meter men minareten blir hela 18,5 meter.

Hittills har bygget inte kommit i gång. Félag múslima á Íslandi har inte lyckats finansiera projektet. Byggkostnaden väntas bli mellan 300 och 400 miljoner isländska kronor.

Inom samfundet har det förekommit hätska debatter om huruvida bidrag från Saudiarabien skulle accepteras. Nu ser det ut som att den dörren är stängd. Saudiarabien har slussat pengar till Stofnun múslima á Íslandi, en stiftelse som till stor del styrs av Sverigebaserade al-Risalah.

Men både Félag múslima á Íslandi och Menningarsetur múslima á Íslandi - landets andra muslimska samfund - har kommit på kant med stiftelsen. Stofnun múslima á Íslandi uppges ha fått ett bidrag till ett moskébygge på 1,1 miljoner dollar från Saudiarabien, men de pengarna har inte gått vidare till något av samfunden.

Nu försöker alltså Félag múslima á Íslandi finansiera bygget genom en gräsrotskampanj. Hittills är insamlingen långt ifrån målet på fem miljoner dollar.

I kampanjtexten skriver Salmann Tamimi, ordförande för Félag múslima á Íslandi, att samfundet är politiskt oberoende och därför vänder sig till allmänheten. Samfundet vill inte ta emot bidrag från någon stat. Den planerade moskén beskrivs som en mötesplats med bland annat bibliotek, undervisningslokaler, idrottssal med mera.

Dessutom varnar Salmann Tamimi för konsekvenserna av utebliven finansiering. Om bygget inte påbörjas tillräckligt snabbt riskerar samfundet att i slutändan bli av med den tomt som Félag múslima á Íslandi väntade i över tio år på att få.

Något bidrag från Saudiarabien är alltså inte aktuellt. Salmann Tamimi har dock tidigare sagt att pengar från utlandet är nödvändiga för att kunna finansiera bygget. Samfundet på Island är för litet för att på egen hand kunna stå för kostnaderna.

Samtidigt gör gräsrotsfinansieringen att det är möjligt att skänka pengar anonymt till samfundet. Félag múslima á Íslandi har i praktiken ingen kontroll över bidragsgivarna. Anonymiteten gör dock att de heller inte kan komma att ställa krav på samfundet. Alla tankar på att en bidragsgivare till exempel skulle kunna ha inflytande över vilken imam som skulle anställas har avvisats.

Félag múslima á Íslandi har ingen skyldighet att redovisa bidragsgivare. Frågan ställdes tidigare av Självständighetspartiet i kommunfullmäktige. I svaret från borgmästare Dagur B. Eggertsson framgick att kommunen inte hade någon laglig rätt att i samband med utdelningen av en tomt få veta hur bygget ska finansieras.

Här kan du läsa mer om moskébygget.