torsdag 15 september 2016

Nya isländska skrivregler för första gången på 39 år

För första gången sedan 1977 ändras nu de isländska skrivreglerna. Den stora nyheten är att sympatisörer och medlemmar av politiska partier ska skrivas med inledande stor bokstav - alltså Píratar i stället för píratar. Samma sak gäller medlemmar av en viss etnisk grupp. I fortsättningen heter det Arabar och inte arabar.

De isländska skrivreglerna har inte ändrats sedan 1977. I somras undertecknade kultur- och utbildningsminister Illugi Gunnarsson ett nytt regelverk som nu har offentliggjorts. Reglerna har tagits fram av språknämnden Íslensk málnefnd.

De nya reglerna dikterar bland annat hur elever i isländska skolor ska skriva. Skrivreglerna ska också följas i alla publikationer från stat, kommun och myndigheter. Även public service-bolaget RÚV följer dessa skrivregler.

Den stora nyheten i skrivreglerna är övergången till stor i stället för liten bokstav i avledningar till namn på politiska partier. Ibland har de tidigare reglerna orsakat viss förvirring. Då omtalades det politiska partiet som Píratar medan anhängare till och medlemmar av partiet skrevs píratar. Hädanefter skrivs bägge versalt: Píratar.

Däremot blir det ingen förändring när det gäller anhängare av politiska ideologier. De skrivs även i fortsättningen med inledande liten bokstav, alltså nasistar och sósíalistar. Liten bokstav används också när det gäller ideologier som är avledningar av ett personnamn. Det heter alltså till exempel marxistar och lenínistar.

Nationaliteter skrivs sedan tidigare med inledande stor bokstav: Svíar och Íslendingar. Nytt är att även etniska grupper nu skrivs med stor bokstav: Arabar och Inúítar i stället för arabar och inúítar.

Det betyder att den etniska gruppen judar nu skrivs versalt: Gyðingar. Men precis som tidigare skrivs anhängare av religionen judendom gement: gyðingar.

Frågan är hur ofta som det finns en så klar skiljelinje mellan religion och etnisk grupp att valet mellan inledande versal eller gemen blir okomplicerat. Personer som tillhör den etniska gruppen Gyðingar skrivs alltså just så oavsett religionstillhörighet. Personer som tillhör en annan etnisk grupp men som bekänner sig till den judiska religionen heter däremot gyðingar.

Som etniska grupper räknas enligt skrivreglerna "grupper av människor som delar eller har delat språk, kultur och land". Exempel är Astekar, Gotar, Navahóar och Vestur-Íslendingar.

Avledningar till egennamn skrivs även i fortsättningen med inledande stor bokstav, som i Vestmannaeyingar (ordagrant 'västmannaöare', alltså personer bosatta på Västmannaöarna), Sturlungar (medlemmar av Sturlungaätten) och Framarar (anhängare av idrottsföreningen Fram).

Här kan du ladda ned de nya skrivreglerna.