onsdag 7 september 2016

Tre av fyra: Regeringen gör för lite för flyktingar

Tre av fyra islänningar anser att regeringen gör för lite för personer som flyr undan krig och förföljelser. Ännu fler tycker att Island bör välkomna flyktingar till landet. Islänningar är i allmänhet mer positivt inställda till flyktingar än i många andra länder. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína på uppdrag av Amnesty.

Det senaste året har Islands flyktingmottagande blivit en allt hetare fråga. Förra året anmälde sig tusentals frivilliga i ett upprop riktat till socialminister Eygló Harðardóttir. Där uppmanade de regeringen att ta emot fler flyktingar. Samtidigt berättade de vad de själva kunde hjälpa till med.

Uppropet ledde till att regeringen bestämde sig för att ta emot fler flyktingar. Dessutom fick Röda korset, som samarbetar med myndigheterna om mottagandet, många nya frivilliga.

Tidigare i år har Island tagit emot 48 kvotflyktingar från Syrien. Nyligen meddelade Eygló Harðardóttir att ytterligare 47 personer kommer att erbjudas en möjlighet att komma till Island i år.

Fortfarande finns det på Island en stark opinion för att ta emot fler flyktingar. Hela 85,5 procent anser att Island ska välkomna personer som flyr undan krig och förföljelser. Andelen som inte vill ta emot några flyktingar är 14,5 procent.

Nästan lika många - 84 procent - tycker att det är riktigt att människor på flykt ska kunna söka asyl i ett annat land.

En klar majoritet anser att regeringen inte gör tillräckligt för att hjälpa flyktingar. 74 procent uppger att Island bör göra mer för att hjälpa nödställda.

Vidare är det 65 procent som säger att de gärna ser att flyktingar bor i det egna bostadsområdet. 13 procent svarar att de är beredda att ta emot flyktingar i det egna hemmet.

Kvinnor är i allmänhet mer positivt inställda till flyktingar än män. Äldre islänningar är i regel mer negativt inställda till flyktingar än yngre. I åldersgruppen 18 till 25 år finns de mest polariserade åsikterna - här finns det fler som både är för och emot flyktingmottagande, medan andelen som inte har någon stark åsikt i frågan är lägre.

Amnesty har genomfört undersökningen i 27 länder. Islänningar är mer positivt inställda till flyktingar och flyktingmottagande än genomsnittet i dessa länder.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.