lördag 1 oktober 2016

Dagens bonuscitat

"Den senaste mandatperioden har det visat sig att stora alltingsgrupper är splittrade, auktoriteten liten och ministrar mindre mäktigare än tidigare. Prat om enighet med en tvåpartiregering är i bästa fall ett dåligt skämt efter de två senaste mandatperioderna. Det vore eftersträvansvärt om Piratpartiet, Socialdemokraterna, Gröna vänstern och även fler kandidaturer före valet kunde ha gemensamma frågor i fokus om dagordning för nästa mandatperiod. Väljarna förtjänar tydligare alternativ."

Helgi Hjörvar, alltingsledamot för Socialdemokraterna, skriver i Fréttablaðið att han nästa mandatperiod gärna ser en bred koalition som leder Island.