lördag 22 oktober 2016

Fyra av fem islänningar köper aldrig valkött

En klar majoritet av islänningarna köper aldrig valkött. Och det är bara 1,5 procent som köper val minst sex gånger om året. Samtidigt minskar stödet för valfångsten, men det är alltjämt många som anser att Island har rätt att jaga såväl vikval som sillval. Det visar en undersökning utförd av Gallup på uppdrag av International Fund for Animal Welfare.

När Island återupptog valfångsten 2006 följde en kort boom för konsumtionen av valkött. Sannolikt var det många islänningar som var nyfikna och ville prova det omstridda köttet. Men det verkar inte som att särskilt många fastnade för det.

Islänningarnas intresse för valkött fortsätter att minska. Nu uppger 81 procent att de aldrig äter valkött. Bara 1,5 procent svarar att de köper valkött minst sex gånger om året.

Stödet för fortsatt valfångst är fortfarande förhållandevis starkt. Trenden är dock att stödet minskar något. Nu är det 50,7 procent som ställer sig bakom jakten på vikval och 41,8 procent som backar upp jakten på sillval.

En del av Faxaflói - mellan Garður och Akranes - är i dag ett skyddsområde där ingen jakt får bedrivas. I stället är området avsett för valskådningsbåtar. Den tidigare rödgröna regeringen utökade skyddsområdet till en linje mellan Garður och Skógarnes på Snæfellsnes, ett beslut som den nuvarande högerkoalitionen snart rev upp.

Hela 50,6 procent svarar att hela Faxaflói bör bli ett område där ingen valfångst förekommer. 20,5 procent motsätter sig ett sådant beslut.

Här kan du läsa mer om valfångsten på Island.