lördag 1 oktober 2016

Höjd beredskap för vulkanutbrott i Katla efter jordskalv

Illustration: Veðurstofa Íslands
En stor jordskalvssvärm vid Katla fick i går myndigheterna att höja beredskapen i området. Vägen till Sólheimajökull har stängts och inga isklättringsturer ordnas i dag. Ingen bör uppehålla sig någon längre tid vid glaciärälvarna Múlakvísl och Jökulsá á Sólheimasandi på grund av risken för gasförgiftning. Jordskalven vid Katla tros ha samband med vulkanisk aktivitet.

Under torsdagen började en kraftig jordskalvssvärm vid Mýrdalsjökull. En majoritet av skalven hade sitt epicentrum vid en kaldera nära Katla. Under gårdagen registrerades 132 jordskalv i området. Skalven minskade i antal under natten mot lördagen. Fram till klockan 7 lokal tid hade bara 15 skalv skett under lördagen.

Totalt har närmare 400 jordskalv inträffat i området sedan i torsdags. Hittills har nio skalv haft en magnitud på minst 3 med en topp på 3,6. De jordskalvssvärmar som skett vid Katla i sommar har varit mer omfattande än de skalvserier som ägde rum 1999 och 2011, då Katla senast erupterade.

Det finns inga tecken på att jordskalven ska ha något samband med vulkanisk aktivitet. Men myndigheternas experter tror att skalven är kopplade till magmarörelser i Katla. Av detta skäl höjdes beredskapen i området i går i förebyggande syfte. Det meddelade Almannavarnir på Facebook.

Majoriteten av skalven är dock grunda och sker nära ytan. Det talar emot en direkt koppling till magmarörelser i Katlas magmakammare.

Den förhöjda beredskapen innebär att myndigheterna följer Katla mer noggrant än vanligt. Fler poliser finns i området och ny mätutrustning har kommit på plats. Under fredagskvällen besökte polis populära övernattningsplatser nära Mýrdalsjökull för att se till så att inga turister campade där det fanns risk för översvämningar.

Väg 221 till Sólheimajökull - en utlöpare från Mýrdalsjökull - stängdes i går. Under dagen tar polis beslut om vägen på nytt ska öppnas för trafik. Det meddelade polisen på Facebook.

Under dagen arrangeras ingen isklättring på Sólheimajökull. Samtliga företag som ordnar turer upp på glaciären har gått med på att ställa in all verksamhet under lördagen.

Allmänheten uppmanades att inte uppehålla sig vid glaciärälvarna Jökulsá á Sólheimasandi och Múlakvísl. Vid stränderna kan det finnas en risk för hög koncentration av giftiga vulkangaser.

Illustration: Veðurstofa Íslands
Vid lunchtid i går ändrades även färgkoden för flygtrafik över Katla från grön till gul. Färgkoden symboliserar att vulkanen visar tecken på ökad aktivitet. Nästa steg i färgskalan är orange, som betyder att sannolikheten för ett utbrott är stor.

Vid ett vulkanutbrott har närboende en halvtimme på sig att evakuera. Lika lång tid har personer på sig att lämna Sólheimajökull. Den som dröjer kvar i området längre än så riskerar att drabbas av översvämningar och vulkangaser.

Om ett utbrott skulle ske varnas samtliga boende i området via telefon. Almannavarnir skickar också sms med evakueringsinformation till samtliga mobiltelefoner - även utländska - som för tillfället finns i det drabbade området.

De tre mest troliga scenarierna för den fortsatta utvecklingen vid Katla är att jordskalvssvärmen upphör utan någon vulkanisk aktivitet, att mindre översvämningar sker på grund av ett mindre vulkanutbrott eller tömning av kalderor eller att det blir ett stort utbrott som tar sig igenom Mýrdalsjökulls istäcke med stora översvämningar och nedfall av aska som följd.

Här kan du läsa mer om Katla.