tisdag 18 oktober 2016

Isländsk arbetslöshet nu under 2 procent

I september sjönk arbetslösheten på Island till 1,9 procent. Det är den lägsta arbetslösheten sedan finanskraschen drabbade landet för åtta år sedan. Nästan var tionde kommun hade dessutom full sysselsättning. Vinnumálastofnun räknar dock i en prognos med att fler kan bli utan jobb i oktober. I regel ökar arbetslösheten något när säsongsarbeten inom turismen försvinner.

För första gången sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008 sjunker nu arbetslösheten i landet under 2 procent. Efter att tre månader i följd ha legat på just 2 procent var den i september 1,9 procent.

Siffran är alltså den lägsta sedan krisen. Även i oktober 2008 var arbetslösheten 1,9 procent. Månaden därpå steg den till 3,3 procent. När krisen kom hade arbetslösheten varit lägre än 2 procent drygt tre år i följd.

I snitt var det 3 286 personer som var inskrivna som arbetslösa under september i år. Av dessa var 1 432 män och 1 854 kvinnor. I september minskade antalet arbetslösa kvinnor med 208 och antalet arbetslösa män med 59. Arbetslösheten bland män är nu 1,5 procent jämfört med 2,3 procent bland kvinnor.

Högst är arbetslösheten fortsatt i Reykjavíkområdet. Där var 2,2 procent utan jobb i september, vilket motsvarade en minskning med 0,1 procent jämfört med augusti. Därefter följde Suðurnes med 1,7 procent (oförändrat), Norðurland eystra med 1,7 procent (+0,1), Västfjordarna med 1,3 procent (-0,1), Suðurland med 1,2 procent (-0,1), Austurland med 1,2 procent (+0,1), Vesturland med 1,2 procent (+0,1) och Norðurland vestra med 0,8 procent (-0,2).

Sju av landets 74 kommuner hade full sysselsättning under september: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra, Svalbarðshreppur i Norðurland eystra och Borgarfjarðarhreppur i Austurland.

I ytterligare fjorton kommuner var bara en eller två personer inskrivna som arbetslösa.

Både långtids- och ungdomsarbetslösheten minskade under september. 49 procent av de arbetslösa har varit utan jobb i minst ett halvår och 26 procent i mer än ett år. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år sjönk arbetslösheten till 1,5 procent.

Av det totala antalet arbetslösa var 21 procent utländska medborgare. Av dessa var 57 procent polacker.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos för oktober med att arbetslösheten kan öka något. I regel brukar den stiga under oktober eftersom ytterligare säsongsjobb inom turistnäringen försvinner.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.