måndag 14 november 2016

Besked om isländsk regering väntas senast i morgon

Senast på tisdag väntas besked om en koalition mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid. Om partierna inte kommer överens om villkoren för ett regeringssamarbete lämnar Bjarni Benediktsson ifrån sig uppdraget. En fråga som måste lösas i förhandlingarna är Renässans och Ljus framtids krav på en folkomröstning om återupptagna förhandlingar om EU-medlemskap.

I fredags eftermiddag meddelade Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson att han inleder formella förhandlingar om att bilda regering med Ljus framtid och Renässans. Både under lördagen och söndagen har partiledarna och arbetsgrupper träffats. Mötena mellan partierna fortsätter under dagen.

Arbetet med att ta fram en regeringsförklaring sköts av arbetsgrupper på fyra personer från varje parti. Självständighetspartiet representeras utöver Bjarni Benediktsson av alltingsledamöterna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir och Teitur Björn Einarsson samt hans assistent Svanhildur Hólm Valsdóttir, i Renässans grupp ingår partiledaren Benedikt Jóhannesson och alltingsledamöterna Jóna Sólveig Elínardóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir och Þorsteinn Viglundsson och för Ljus framtid förhandlar partiledaren Óttarr Proppé, alltingsledamöterna Björt Ólafsdóttir och Theódóra S. Þorsteinsdóttir samt G. Valdimar Valdemarsson som sitter i partiets verkställande utskott.

De svåraste frågorna att lösa gäller fiskekvotsystemet, jordbrukspolitiken, valutafrågan och EU-förhandlingar. Kravet från Ljus framtid och Renässans på en folkomröstning om återupptagna förhandlingar om villkor för EU-medlemskap är så starkt att det kan fälla koalitionen redan innan den bildats.

Renässans bildades med EU-frågan i centrum. Den har även stor betydelse för Ljus framtid. Inget av partierna har därför råd att kompromissa i frågan. Det som gör läget så känsligt är att inte heller Bjarni Benediktsson har något stort manöverutrymme. Om Självständighetspartiet på något sätt närmar sig EU väntar hård intern kritik.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lämnade Självständighetspartiet delvis på grund av en mer EU-negativ inställning. Nu har hon valts in i alltinget för Renässans. Hon sade till Vísir att Europapolitiken var en nyckelfråga:
"Europafrågorna blir kniviga och det står enligt min mening helt klart att vi inte ska behöva ta lång tid på oss för att få tydliga besked om detta och se om detta lyckas. Det finns bara två alternativ: antingen kommer dessa partier överens eller så går uppdraget till någon annan."
Samma hållning har Hanna Katrín Friðriksson, alltingsledamot för Renässans. Hon skriver på Facebook att en folkomröstning om återupptagna EU-förhandlingar är partiets viktigaste fråga. Andra avgörande frågor är jordbrukspolitiken, höjd fångstskatt inom fisket och en penningpolitik som resulterar i sänkta räntor. I alla dessa frågor står Ljus framtid och Renässans långt från Självständighetspartiet.

Inte heller Bjarni Benediktsson förefaller vara övertygad om att förhandlingarna kommer att lyckas. Om det senast i morgon verkar som att partierna inte kan komma överens tänker han enligt Vísir avsäga sig uppdraget som regeringsbildare. Han säger sig dock ha goda förhoppningar om att partierna ska kunna komma överens.

Gårdagens förhandlingar mellan partiledarna pågick i elva timmar. Benedikt Jóhannesson skriver på Facebook att partierna var allmänt överens om att försöka förändra arbetssättet i alltinget med syftet att öka förtroendet för de folkvalda. Ett led i detta skulle enligt Benedikt Jóhannesson vara att sträva efter breda lösningar i stora frågor:
"På förhandlingsmötena med Bjarni Benediktsson har jag och Óttarr varit eniga om att föreslå ändrade arbetsmetoder för bredare medverkan i stora frågor, så att olika åsikter som skulle gynna folket hördes tidigt i processen. Jag hör inte annat än att Bjarni är ärlig om att vilja tänka nytt när det gäller arbetsmetoder så att alltingets värdighet ökar. ... Jag har inte en aning om hur de förhandlingar som nu pågår ska sluta, men jag hoppas när tiden är kommen att alla inblandade har varit trogna sina saker och försökt att hitta bra lösningar på tvistefrågor. Då kan alla vara nöjda med sig själva och varandra vad än resultatet blir."
Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.