onsdag 23 november 2016

Besked om ny isländsk regering kommer före helgen

Före helgen kommer det ett besked om Island får en fempartiregering med Gröna vänstern, Piratpartiet, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna. Partierna har närmat sig varandra när det gäller fiskepolitiken. Däremot återstår flera skattefrågor att lösa - inte minst hur satsningen på sjukvård och skola ska finansieras.

För andra dagen i följd träffades i går representanter för de fem partierna för att i arbetsgrupper gå igenom olika politiska områden. Partiledarna hade kontakt både före och efter mötena. De träffas på nytt även i dag. Partiledarnas uppgift är att hitta lösningar på de områden där arbetsgrupperna inte är överens.

Partierna ska under tisdagen ha närmat sig varandra i fiskepolitiken. Det är sannolikt att Gröna vänstern tvingas till vissa eftergifter. De övriga fyra partierna är i varierande grad positiva till att riva upp det befintliga kvotsystemet för att auktionera ut kvoter.

Gröna vänsterns motstånd handlar inte om fångstavgifterna. Samtliga fem partier anser att statskassan bör få större del av branschens vinster genom höjda avgifter. I stället befarar Gröna vänstern att mindre orter i glesbygd blir utan kvoter om de säljs på auktion. För att partiet ska gå med på att kvoterna säljs på marknaden krävs någon form av garantier som garanterar kvoter till glesbygden.

I förhandlingarna är det ofta Renässans och Gröna vänstern som står längst ifrån varandra. Så är till exempel fallet när det gäller skattepolitik. Efter att rykten om förhandlingar som präglades av hot gick Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir ut och kommenterade uppgifterna på Facebook. Hon skrev att det knappast var någon nyhet att partiet förespråkade vissa skattehöjningar som ett sätt att minska klyftorna i samhället.

De fem partierna är överens om satsningar på sjukvård och skola. Däremot är de inte överens om varifrån pengarna ska tas. Uppgifter gör gällande att det saknas omkring 20 miljarder isländska kronor. Renässans vill till skillnad från Gröna vänstern inte att de ökade anslagen ska finansieras genom skattehöjningar.

Den avgående regeringen pumpade under månaderna före valet in nya pengar i infrastruktursatsningar. Inte minst handlade det om ökade resurser för underhåll av vägnätet. Därför blir regeringens reformutrymme i budgeten för 2017 mindre än vad Katrín Jakobsdóttir hoppats.

Även grundlagen är en fråga som måste lösas. Här är det Piratpartiet och Renässans som står längst ifrån varandra. Piratpartiet vill se en ny grundlag framtagen med utgångspunkt hos det förslag som lämnades av grundlagsrådet för fem år sedan. Socialdemokraterna, Ljus framtid och Gröna vänstern står också bakom omfattande förändringar. Renässans vill däremot förändra grundlagen i omgångar och i långsammare fart.

Katrín Jakobsdóttir räknar med att kunna slutföra förhandlingarna före helgen. Då väntas alltså ett besked om de fem partierna har kommit överens om att bilda regering. Om samtliga säger ja påbörjas därefter arbetet med att ta fram en regeringsförklaring.

Inte minst Piratpartiet brottas under tiden med besvärliga interna diskussioner. I februari godkändes med 115 röster mot 7 att partiet inte ska sätta sig i en regering där alltingsledamöter också är ministrar. Kravet är enligt regelverket inte möjligt att kompromissa bort.

Ändå är det just vad Piratpartiet gjort i förhandlingarna. I partiets diskussionsgrupp på Facebook är det många som fördömer agerandet och anser att partiets förhandlare överskridit sina befogenheter. På fredag har Piratpartiet kallat in till ett extra möte. Den enda punkten på dagordningen är att riva upp beslutet som säger nej till att alltingsledamöter fungerar som ministrar.

Piratpartiet kommer inte att överge linjen helt och hållet. Egna politiker kommer inte att få möjlighet att både sitta i alltinget och ingå i regeringen. Om någon av partiets alltingsledamöter utses till minister kommer den att få lämna sin plats i parlamentet.

Katrín Jakobsdóttir har inte haft något nytt samtal med president Guðni Th. Jóhannesson sedan i söndags. Hon kommer att kontakta honom innan hon går ut med ett officiellt besked om de fem partierna kommer att bilda regering eller inte.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.