onsdag 2 november 2016

Bjarni Benediktsson får i uppdrag att bilda regering

Uppdraget att bilda regering går till Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson. Det meddelade president Guðni Th. Jóhannesson under en presskonferens på Bessastaðir i dag. Bjarni Benediktsson tänker nu inleda samtal med samtliga partiledare. Under veckan ska han redogöra för utvecklingen i diskussionerna.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson blir alltså den som får i uppdrag av Guðni Th. Jóhannesson att bilda regering. Presidenten väljer alltså honom i stället för Renässans Benedikt Jóhannesson och Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir.

Allt talar därmed för att Islands nästa statsminister blir just Bjarni Benediktsson.

Guðni Th. Jóhannesson motiverade under presskonferensen sitt beslut med att Bjarni Benediktsson hade de bästa förutsättningarna att bilda regering. Att beskedet dröjde något förklarade Guðni Th. Jóhannesson med det komplicerade parlamentariska läget.

Inte heller från Bjarni Benediktsson kom det några tydliga besked. Han sade under presskonferensen att hans nästa steg blir att tala med samtliga partiledare. Inom de närmaste dagarna ska han ha ny kontakt med Guðni Th. Jóhannesson för att redogöra för utvecklingen i diskussionerna.

Bjarni Benediktsson kommenterade flera tänkbara regeringsalternativ under presskonferensen. Han sade att ett samarbete med Ljus framtid och Renässans var en möjlighet, men att det negativa med en sådan trepartikoalition var att den skulle ha en mycket knapp majoritet i alltinget med 32 av 63 mandat.

Vidare sade Bjarni Benediktsson att han inte uteslöt ett nytt samarbete med Framstegspartiet. För Självständighetspartiets del vore det sannolikt inte särskilt svårt att få med sig Framstegspartiet i en fyrpartikoalition. Däremot står Framstegspartiet knappast högt upp på önskelistan över samarbetspartier hos Ljus framtid och Renässans.

Bjarni Benediktsson möter den nya alltingsgruppen senare i dag. Där kommer sannolikt tänkbara samarbetspartier att diskuteras. Han har sedan tidigare själv enbart uteslutit Piratpartiet som tänkbar medlem i en koalition.

En trepartiregering med Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid framstår i dagsläget som det troligaste alternativet - möjligen med deltagande även från Framstegspartiet.

I många avgörande frågor har Självständighetspartiet mycket gemensamt med Gröna vänstern. En koalition mellan de två och ytterligare något parti - Ljus framtid förefaller mest sannolikt - är också tänkbar. Men det är ett samarbete som Katrín Jakobsdóttir förmodligen skulle få ganska svårt att sälja in till partimedlemmarna.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen på Island.