torsdag 10 november 2016

Bjarni Benediktsson riskerar misslyckas bilda regering

Efter åtta dagar har Bjarni Benediktsson fortfaranade inte påbörjat några formella regeringsförhandlingar. Dörren till en koalition mellan Gröna vänstern och Självständighetspartiet tycks alltjämt vara stängd. Och samtalen med Ljus framtid och Renässans har inte gett några resultat. Snart kan Bjarni Benediktsson tvingas avsäga sig uppdraget att bilda regering.

I onsdags i förra veckan fick Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson uppdraget att bilda regering. Efter inledande diskussioner med samtliga partiledare var tanken att formella förhandlingar skulle börja efter helgen. Men än så länge står Självständighetspartiet utan partner.

Bjarni Benediktsson har haft flera möten med Ljus framtids Óttarr Proppé och Renässans Benedikt Jóhannesson. En koalition mellan de tre partierna skulle ha stöd av 32 av 63 ledamöter i alltinget. Den marginalen tycker Bjarni Benediktsson är för knapp eftersom partierna är oense i en lång rad nyckelfrågor.

Han kan därför tänka sig att släppa in Framstegspartiet i en sådan koalition trots att han helst vill se en trepartiregering. Bjarni Benediktssons förhoppning är dock att Framstegspartiet är så stukat efter alla interna strider att det inte skulle sätta sig på tvären för ofta.

Men varken Ljus framtid eller Renässans tänker sätta sig i en regering som kan se ut som en fortsättning på den avgående koalitionen mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet.

Därmed tvingas Bjarni Benediktsson även snegla åt vänster. Utsikterna för att lyckas är dock inte bättre i denna riktning. Tidigare i veckan kom utspel från en rad tunga namn inom Gröna vänstern om att inget regeringssamarbete kunde uteslutas. Samtidigt har partiledaren Katrín Jakobsdóttir sagt att hennes förhoppning är att kunna bilda en vänsterregering.

För att bilda majoritet behövs stöd från ytterligare ett parti. Bjarni Benediktssons val i diskussionerna har varit Framstegspartiet, där partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson ska ha ställt sig positiv till förslaget. Men inte heller Katrín Jakobsdóttir vill bli delaktig i något som kan framstå som att ge den avgående regeringen fyra år till vid makten.

Bjarni Benediktsson träffade i går på nytt alltingsgruppen för att diskutera läget. Efter mötet sade han till RÚV att inte mycket talade för ett samarbete med Gröna vänstern:
"Vi har samtalat några gånger och jag anser att det står klart att det inte kommer att inledas några förhandlingar mellan partierna."
I de diskussioner som Bjarni Benediktsson har haft med andra partiledare ska det ha varit svårt att hitta tillräckligt mycket gemensamt. Han sade till Vísir att ett eventuellt samarbete med Renässans och Ljus framtid förde med sig fler bekymmer än den knappa majoriteten i parlamentet:
"Man måste naturligtvis komma överens även sakligt. Av de samtal som har ägt rum finns det visserligen många beröringsytor, men det är inte alls givet att man kommer överens om huvudfrågorna."
En nödlösning för Bjarni Benediktsson skulle kunna vara en minoritetsregering med Framstegspartiet. En sådan koalition skulle dock sannolikt få svårt att driva igenom sin politik. Även om oppositionen inte skulle agera gemensamt skulle den förmodligen njuta av att kunna fälla regeringen i en rad symbolfrågor.

Om inte samtalen leder till något konkret före nästa vecka överväger Bjarni Benediktsson att avsäga sig uppdraget att bilda regering. Han säger till RÚV att det viktigaste inte är vilka som ingår i regeringen, utan att den får goda förutsättningar.
"Det finns ett avsevärt gap mellan människor, men nu tänker jag fortsätta dessa samtal och se om det finns underlag för att inleda formella regeringsbildningssamtal med andra partier."
Om Bjarni Benediktsson skulle misslyckas går uppdraget sannolikt till Katrín Jakobsdóttir. Hennes främsta bekymmer är att hon behöver få med sig minst tre andra partier för att bilda majoritet. Och de två största av dessa - Framstegspartiet och Piratpartiet - är de hon helst inte vill samarbeta med. Inte heller är det självklart att Gröna vänstern skulle lyckas bättre än Självständighetspartiet med att leda en koalition med Ljus framtid och Renässans.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.