lördag 19 november 2016

Dagens bonuscitat

"På det hela taget tycks det vara möjligt att dra slutsatsen att det isländska koalitionssystemet inte längre är lika vidöppet som det var när alla kunde vara med alla och alla ville vara med alla. ... Om Katrín Jakobsdóttir lyckas bilda denna fempartiregering som hon siktar på anser jag att det vore en stor nyhet i den isländska politikens historia."

Ólafur Þ. Harðarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om Gröna vänsterns strävan att bilda regering med Renässans, Ljus framtid, Socialdemokraterna och Piratpartiet.