fredag 11 november 2016

Dagens citat

"Även fast USA är en av världens största demokratier och Island en av de minsta delar nationerna många viktiga värderingar; vi stödjer enhälligt frihet till tankar och åsikter, jämställdhet mellan könen och skattar högt allas lika rättigheter oberoende av hudfärg eller religion."

President Guðni Th. Jóhannesson i en gratulation till USA:s nyvalde president Donald Trump.