lördag 19 november 2016

Dagens citat

"If the warming continues, we may find mosquitoes in Iceland in the near future. ... They will be a nuisance for everyone, just like they are all over the world."

Gísli Már Gíslason, professor i limnologi vid Háskóli Íslands, säger i New York Times att den globala uppvärmningen kan göra så att mygg till sist lyckas överleva på Island - läs mer här.