torsdag 3 november 2016

Dagens citat

"Jag var säker på att botten för Socialdemokraternas stöd var nådd och att enda vägen var uppåt. Det behövdes bara tryckas på några knappar för att engagera människorna, föra fram idéerna och bedriva god politik så skulle stödet öka och därmed skulle stämningen höjas vilket i sin tur skulle öka stödet på nytt. Och. Steg. För. Steg. Det visade sig snart att backen var mycket brantare och trots Panamadokument, ordförandeval, partikongress, provval och mycket annat så fortsatte stödet bara nedåt och utvecklingen gick i precis motsatt riktning som förväntningarna."

Kristján Guy Burgess, generalsekreterare för Socialdemokraterna, skriver på Facebook om varför han lämnar uppdraget efter bara ett år.