tisdag 22 november 2016

Fem partier överens om mer pengar till isländsk sjukvård

De fem partierna i Katrín Jakobsdóttirs tilltänkta koalition är överens om mer pengar till sjukvården. Men i frågor som gäller skatte- och fiskepolitik står de i vissa fall långt ifrån varandra. Under tisdagen fortsätter regeringsförhandlingarna i fyra olika arbetsgrupper. Piratpartiet har dessutom gjort avkall på kravet att alltingsledamöter inte får vara ministrar.

De formella regeringsförhandlingarna inleddes i går mellan Gröna vänstern, Piratpartiet, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna. Fyra arbetsgrupper med en företrädare från varje parti har bildats. De olika grupperna har hand om ekonomi, sjukvård, välfärd och utbildning, arbetsmarknad och miljö samt grundlag, jämlikhet och internationella frågor.

Alla fem partier är överens om kraftigt höjda anslag till sjukvården. Det var också något som samtliga fem partier utlovade under valrörelsen. Några detaljer i denna överenskommelse är ännu inte kända.

Efter den första dagens förhandlingar står det klart att skattefrågor och fiskekvotsystemet är två områden där det kan bli svårt att komma överens. Här måste det tas avgörande steg mot lösningar under dagens fortsatta förhandlingar. Gröna vänstern vill - till skillnad från Renässans - bland annat införa förmögenhetsskatt, höja skatten för kapitalinkomster och driva igenom högre beskattning av höginkomsttagare.

Några ministerposter har ännu inte diskuterats. Att Katrín Jakobsdóttir blir statsminister är givet. Oavsett antal statsråd i en eventuell regering kan Socialdemokraterna inte räkna med mer än en ministerpost. Om antalet ministrar blir tio är en tänkbar fördelning tre åt Gröna vänstern, två var åt Piratpartiet, Renässans och Ljus framtid och en åt Socialdemokraterna.

Piratpartiet har under förhandlingarna backat från ännu en principfråga. Partiet har tidigare uteslutit att sätta sig i en regering där ministrar också är alltingsledamöter. I Piratpartiets diskussionsgrupp på Facebook kallar alltingsledamoten Ásta Guðrún Helgadóttir ett sådant krav för absurt. Däremot kommer de egna ledamöterna att behöva avsäga sig sina platser i alltinget om de skulle utses till ministrar.

Efter gårdagens förhandlingar träffades de olika alltingsgrupperna. Innan dagens förhandlingar i arbetsgrupperna börjar klockan 10 lokal tid kommer de fem partiledarna att ha kontakt.

Katrín Jakobsdóttirs förhoppning är att redan i kväll kanske kunna avgöra om det är möjligt att bilda regering med de fem partierna. Hon är dock beredd att låta förhandlingarna pågå åtminstone över veckoslutet.

Ytterligare förhandlingar återstår dock innan någon regering kan presenteras. Lika lite som ministerposter har diskuterats har det påbörjats någon regeringsförklaring.

En budget har påbörjats vid finansdepartementet. Det handlar om en typisk övergångsbudget framtagen av tjänstemän. Där finns dock ekonomiskt utrymme för en ny regering att i viss mån sätta sin prägel på politiken redan 2017.

Några partiledare ingår inte i arbetsgrupperna. Gröna vänstern representeras i förhandlingarna av Lilja Rafney Magnúsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Rósa Björg Brynjólfsdóttir och Steinunn Þóra Árnadóttir, Piratpartiet av Jón Þór Ólafsson, Smári McCarthy, Einar Brynjólfsson och Birgitta Jónsdóttir, Renässans av Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þorsteinn Viglundsson, Hanna Katrín Friðriksson och Jóna Sólveig Einarsdóttir, Ljus framtid av Björt Ólafsdóttir, Theodóra S. Þorsteinsdóttir, Nichole Leigh Mosty och Eva Einarsdóttir och Socialdemokraterna av Gunnar Tryggvason, Oddný G. Harðardóttir, Guðjón Brjánsson och Heiða Björg Hilmisdóttir.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.