onsdag 23 november 2016

Island fångar 3 250 kilo fisk per invånare

Island är världens tjugonde största fiskenation. I Europa är det bara Ryssland, Norge och Spanien som fångar mer fisk än vad Island gör. Fisket är dock betydligt mer betydelsefullt på Island. Under 2015 fångade isländska båtar 1 319 000 ton fisk - vilket motsvarar 3,25 ton per invånare i landet. Det visar en rapport från Íslandsbanki.

Fisket har de senaste åren tappat ställningen som den viktigaste näringen på Island. Turismen har växt och övertagit förstaplatsen medan den energiintensiva industrin behåller tredjeplatsen. Varje år sammanställer Íslandsbanki en rapport om det isländska fisket i jämförelse med fisket i övriga världen.

Under 2015 landade isländska båtar 1 319 000 ton fisk. Det innebär att Island sett till enbart fångstens vikt var den tjugonde största fiskenationen i världen. I Europa var det bara tre länder - Ryssland, Norge och Spanien - som fiskade mer än Island.

Den största fiskenationen i världen är Kina med 17 111 000 ton. Därefter följer Indonesien (6 522 000 ton), USA (5 072 000 ton), Indien (4 570 000 ton) och Ryssland (4 202 000 ton).

Island svarar för 1,4 procent av den fisk som fångas i världen varje år. I Europa är Islands andel 9 procent.

Få nationer har en fiskeindustri som är lika betydelsefull för landets ekonomi. Under 2015 fångade isländska båtar 3 250 kilo fisk per invånare i landet. I Europa är det bara på Färöarna som fisket har större vikt. På varje färing gick det förra året 11 140 kilo fisk. I Norge - som var trea i Europa - var motsvarande siffra 450 kilo fisk per person.

Det isländska fisket ökade under 2015 med hela 22,5 procent. Huvudförklaringen till uppgången i vikt var betydligt större fångster av lodda, en art som fångades i liten utsträckning året innan. Totalt fångades 337 000 ton lodda.

Den ekonomiskt viktigaste arten är torsk. Det isländska fisket var 2015 värt 151 miljarder isländska kronor. Torsken svarade för 40 procent av detta värde.

Knappt hälften av fångsterna - 632 000 ton - gick på export. Den viktigaste marknaden för isländsk fisk är Storbritannien. Dit säljs 18 procent av den fisk som går på export. Läget kan enligt Íslandsbanki vara bekymmersamt eftersom det brittiska pundet i år har förlorat 41 procent av sitt värde mot den isländska kronan.

Exportvolymerna minskade under 2015 med 3 procent. Det huvudsakliga skälet till detta är det ryska importstoppet. Även den nigerianska marknaden har närmast försvunnit. Ändå ökade exportintäkterna med 7 procent eftersom marknadspriset på torsk steg kraftigt.

På Island är fiskodling fortfarande en ganska liten industri. Förra året producerades 8 000 ton odlad fisk. Där svarade röding för 3 937 ton, lax för 3 260 ton, regnbåge för 728 ton och torsk för 74 ton. Av den odlade fisken exporterades en dryg tredjedel till USA.

På listan över världens största fiskodlingsnationer hamnar Island på plats 76. Norge är störst i Europa och Kina störst i världen.