onsdag 9 november 2016

Isländska valets förlorare tappar mest i partistöd

Framstegspartiet och Socialdemokraterna var inte bara alltingsvalets stora förlorare. Det är dessutom de två partier som förlorar mest partistöd under den kommande mandatperioden. Utöver de sju partierna i alltinget säkrade även Folkets parti tillräckligt många röster för att få partistöd under de kommande fyra åren.

Den senaste mandatperioden var det åtta partier som var berättigade till partistöd. Nästa mandatperiod blir det lika många partier som får statliga bidrag. Alla partier som är representerade i alltinget har rätt till partistöd. Det har också alla partier som får minst 2,5 procent av rösterna i alltingsvalet.

Utöver Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Ljus framtid och Piratpartiet kvalificerade sig dessutom Gryning och Hushållens parti för partistöd i valet våren 2013. Sällan har det attraktiva bidraget varit så omdiskuterat som den senaste mandatperioden.

Gryning har hela tiden haft en politisk verksamhet med möten i egna lokaler. Partiet ställde också upp i årets val.

Bidraget till Hushållens parti tycks däremot inte ha gått till någon som helst politisk verksamhet. Efter en juridisk strid om ordförandeskapet petades den ledning som ledde partiet i valrörelsen. In kom i stället två bröder som lett en föregångare till partiet vars organisationsnummer Hushållens parti utnyttjade för att minska det byråkratiska krånglet.

Detta steg skulle alltså visa sig bli ödesdigert. Hushållens parti har inte gett några livstecken ifrån sig efter valet för tre och ett halvt år sedan. Däremot tycks det som att bröderna stoppat pengarna i egen ficka. Det sägs att de bland annat besökte fotbolls-VM i Brasilien 2014 för delar av partistödet.

En del av de totalt cirka 40 miljoner isländska kronor som partiet fick gick till att stämma en radiopratare som just hävdade att partistödet gått till personlig konsumtion. Bröderna förlorade i domstol. Med ett så nedsvärtat rykte var det knappast överraskande att Hushållens parti inte ställde upp i höstens val.

Även Demokrativäktaren - som var några promille från att nå upp till partistödsgränsen på 2,5 procent av rösterna - hamnade i domstol. Partiet ansåg nämligen att valresultatet på 2,46 procent skulle avrundas uppåt. Demokrativäktaren hade därmed fått 2,5 procent och blivit berättigat till partistöd. Men domstolen nobbade resonemanget och partiet blev utan bidrag.

Partistödet fördelas i förhållande till andelen röster i hela riket. Om nivån inte höjs kan Folkets parti, som i årets val fick 3,5 procent av rösterna, preliminärt räkna med drygt 40 miljoner isländska kronor fördelade på fyra år. Gryning fick denna gång inte tillräckligt många röster för att få behålla något bidrag.

Av de sju partierna i alltinget är det Självständighetspartiet som får klart mest. Partiet kan nästa år räkna med cirka 85 miljoner isländska kronor i partistöd, en ökning med 6 miljoner. Gröna vänstern får 47 miljoner, vilket innebär en ökning på 15 miljoner. Piratpartiet kan räkna hem 42 miljoner, en förstärkning av kassan med hela 27 miljoner.

Nybildade Renässans klarade femprocentsspärren med god marginal. Partiet kan nästa år räkna med cirka 31 miljoner i bidrag.

De partier som förlorade väljare går också miste om partistöd. Framstegspartiets bidrag går från 72 till 34 miljoner. Socialdemokraternas bidrag går från 38 till 17 miljoner. Och Ljus framtids bidrag går från 24 till 21 miljoner.

För Socialdemokraterna innebär det minskade partistödet att kraftiga nedskärningar måste göras på partikansliet. Stora nedskärningar genomfördes även efter förlustvalet 2013.

Notera att siffrorna för partistödet är baserade på preliminära uträkningar.

Här kan du läsa mer om valresultatet.