måndag 21 november 2016

Katrín Jakobsdóttir i förhandlingar om fempartiregering

Gröna vänstern inleder i dag formella förhandlingar om att bilda regering med Renässans, Piratpartiet, Ljus framtid och Socialdemokraterna. Ledaren Katrín Jakobsdóttir tog beslutet i går eftermiddag efter samråd med partiets alltingsgrupp. De övriga partierna gav klartecken till förhandlingar under kvällen.

Under både lördagen och söndagen träffades representanter för Gröna vänstern, Renässans, Ljus framtid, Piratpartiet och Socialdemokraterna. Syftet med diskussionerna var att undersöka förutsättningarna för att bilda en fempartikoalition.

Efter mötet träffade Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir alltingsgruppen. Där fick hon stöd för förslaget att inleda formella regeringsförhandlingar med de fyra partierna. Under kvällen gav de övriga partierna klartecken till förhandlingar efter möten med respektive alltingsgrupp.

Under gårdagskvällen informerade Katrín Jakobsdóttir president Guðni Th. Jóhannesson om utvecklingen. Han hade tidigare gett henne till senast tisdag att rapportera.

I dag väntas de formella förhandlingarna inledas. De fem partierna kommer att bilda arbetsgrupper för olika politiska områden. Deras uppgift blir att hitta lösningar i de frågor där partierna står långt ifrån varandra.

Det finns en rad områden där partierna kommer att behöva kompromissa. Inte sällan befinner sig Renässans i ena hörnet och Gröna vänstern eller Piratpartiet i det andra medan Ljus framtid och Socialdemokraterna oftare hamnar i mitten mellan dem.

Avståndet är oerhört långt mellan Piratpartiet och Renässans i grundlagsfrågan. Både Renässans och Ljus framtid vill skrota skatter och skyddstullar som Gröna vänstern helst vill behålla. De kräver också en reformering av fiskekvotsystemet och jordbrukspolitiken som är långt mer radikal än vad Gröna vänstern kan tänka sig.

Jämfört med förhandlingarna mellan Självständighetspartiet, Ljus framtid och Renässans finns det också en rad frågor som inte bör utgöra några större problem. Även om Gröna vänstern motsätter sig EU-medlemskap kommer partiet att acceptera en folkomröstning om återupptagna förhandlingar.

Det bör också vara möjligt att hitta kompromisser när det gäller fisket. Genom att höja fångstskatten och att auktionera ut mindre kvoter - en smidig lösning vore makrill eftersom arten ännu inte inlemmats helt i det ordinarie systemet - bör samtliga kunna bli ganska nöjda.

Alla kommer att behöva kompromissa för att fempartiregeringen ska bli verklighet. Hittills har Renässans - åtminstone på ytan - förefallit minst entusiastiska. Mest positiva har Socialdemokraterna varit. Kanske kan en ministerpost fungera som ett plåster på såren efter partiets katastrofval.

Piratpartiet har redan tidigare kompromissat bort kravet på en kort mandatperiod för att snabbt driva igenom en ny grundlag. Om partiet ska ingå i regeringen måste ytterligare en grundprincip skrotas. Piratpartiet anser nämligen inte att alltingsledamöter ska vara ministrar. En ledamot som blir statsråd måste alltså avsäga sig platsen i parlamentet.

Detta finns det inget stöd för bland de fyra övriga partierna och det är ett krav som partiet inte har några som helst utsikter att få igenom. Däremot kommer Piratpartiets egna ministrar - om de utser sådana och inte väljer ministrar som kommer utifrån alltinget - att avsäga sig sina platser.

Något schema för regeringsförhandlingarna finns inte. Tiden är dock knapp. De behöver visa tydliga resultat inom den närmaste veckan. Och det är långt ifrån säkert att de lyckas.

Att Island inte har någon regering drygt tre veckor efter valet är inte unikt. Unikt är däremot att ett alltingsval hålls så sent på hösten utan att någon budget lagts för det kommande året. Om de fem partierna kommer överens snabbt har de möjlighet att lägga en budget som symboliserar den politik de vill föra under de fyra kommande åren.

Om förhandlingarna drar ut på tiden eller misslyckas kan i stället den avgående regeringen få lägga en budget. Eftersom Självständighetspartiet och Framstegspartiet inte längre har majoritet i alltinget måste de lägga en budget som tillräckligt många från de fem partierna inte röstar ned. En sådan budget blir sannolikt något av en kompromiss som i sin tur skulle göra 2017 till något av ett bortkastat år för en ny fempartikoalition.

En regering bestående av Gröna vänstern, Piratpartiet, Renässans, Ljus framtid och Socialdemokraterna skulle tillsammans ha 34 av alltingets 63 mandat.

Om de fem partierna kommer överens blir det andra gången i republikens historia som varken Självständighetspartiet eller Framstegspartiet ingår i regeringen. Första gången detta hände - med undantag för kortlivade minoriteter under socialistiska Folkpartiets ledning - var 2009 då Socialdemokraterna och Gröna vänstern bildade regering.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.