lördag 26 november 2016

Motstånd mot Inspired by Iceland bakom varumärkesstrid

Iceland Foods motstånd mot turismkampanjen Inspired by Iceland var den utlösande faktorn för rättsprocessen mot livsmedelskedjan. Nu hävdar Iceland Foods att den isländska regeringens agerande baserar sig på ett missförstånd. Men det påståendet avfärdas av utrikesminister Lilja Alfreðsdóttir.

Sedan 1969 har den brittiska livsmedelskedjan Iceland Foods sålt främst djupfrysta produkter till kunder som nu finns i flera europeiska länder. Inom EU har kedjan skyddat varumärket Iceland. Detta har enligt utrikesminister Lilja Alfreðsdóttir blivit ett allt större bekymmer.

Island vänder sig nu till European Union Intellectual Property Office, EUIPO, för att få varumärkesregistreringen hävd. Enligt utrikesministern gör den det närmast omöjligt för isländska företag att använda ordet Iceland i sin marknadsföring. Därmed kan de heller inte lyfta fram varornas ursprung.

Jón Ásbergsson, direktör för Íslandsstofa, säger i Morgunblaðið att Iceland Foods allt oftare försökt stoppa användningen av ordet Iceland. Den utlösande faktorn för rättsprocessen var livsmedelskedjans motstånd mot Inspired by Iceland, den kampanj som regeringen och turistnäringen startade efter vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull för att locka besökare till landet:
"Det har all betydelse i världen att det inte finns någon tredje part utomlands som kan neka isländska företag att uppkalla sina varumärken efter Island. ... Vi har genom åren försökt att nå överenskommelser med dem med angreppssättet att de kan använda detta namn och vi skulle inte ge oss in på deras område, alltså butiksverksamhet. Men de har till exempel protesterat mot registrering av isländska varor inom fisket. Ett isländskt företag ville registrera varumärket Iceland Gold, vilket Iceland protesterade emot. ... Våra invändningar har inte fått gehör. Men det är först nyligen som de på ett hänsynslöst sätt har börjat att protestera mot våra registreringar, till exempel Inspired by Iceland. Då var bägaren full för vår del."
Nick Canning, vd för Iceland Foods, hävdar att rättsprocessen baserar sig på missförstånd. Han säger till Daily Mail att kedjan inte kände till att den isländska staten stod bakom kampanjen Inspired by Iceland:
"We would be mad not to oppose or at least look at that application, and that’s exactly what we did."
Detta tillbakavisas av Lilja Alfreðsdóttir. Iceland Foods ska ha fått information om att staten stod bakom Inspired by Iceland. Ändå vände sig livsmedelskedjan mot registreringen.

Här kan du läsa mer om varumärkesstriden.