söndag 27 november 2016

Ny lag tillåter parkeringsavgifter vid turistattraktioner

En ändring av trafikförordningen ska göra det möjligt för kommuner och staten att införa parkeringsavgifter på landsbygden. Avgifterna ska finansiera toaletter, parkeringsplatser och annan service vid turistattraktioner. Förslaget är just nu ute på remiss. Enligt förslaget ska kommuner i samråd med polis ta beslut om avgifter.

Många mindre isländska landsbygdskommuner har de senaste åren haft svårt att hantera den snabbt ökande turismen. Behovet av parkeringsplatser och toaletter har vuxit enormt. Samtidigt har kommunerna själva inte alltid haft några direkta intäkter från turismen.

Genom en ändring av trafikförordningen ska det bli betydligt enklare för kommuner och staten att införa parkeringsavgifter. Dessa avgifter ska finansiera nödvändig service som just parkeringsplatser och toaletter vid populära turistattraktioner.

I dag är det tillåtet att avgiftsbelägga parkering i tätorter. Förslaget gör det möjligt att avgiftsbelägga parkering även i glesbygd. Sådana möjligheter finns i dag enbart när det gäller nationalparkerna Vatnajökull och Þingvellir samt platser som omfattas av naturskyddslagen.

Kommuner ska i samråd med polis ta beslut om avgifter. När det gäller statlig mark blir det upp till inrikesministern att besluta om avgifter.

Förslaget, som har tagits fram vid inrikesdepartementet, är ute på remiss till och med den 5 december.