onsdag 30 november 2016

Renässans nobbade ministerposter i trepartiregering

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson erbjöd i måndags Renässans ministerposter i en koalition med Framstegspartiet. Men partiledaren Benedikt Jóhannesson sade nej. Beskedet fick Bjarni Benediktsson att i stället vända sig till Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir. De två träffades i går utan att komma överens om något samarbete.

I går var det en månad sedan valet till alltinget. Island står alltjämt utan ny regering. Att bilda en majoritet är svårt. I alltinget finns sju partier och minst tre krävs för en majoritetsregering. Samtidigt har flera partier uteslutit samarbeten med vissa andra partier.

I måndags vände sig Bjarni Benediktsson, ledare för Självständighetspartiet, till Benedikt Jóhannesson, ledare för Renässans. Han fick ett konkret erbjudande om ministerposter i en trepartiregering med Framstegspartiet. Dagen innan hade han fått kompromissförslag från Självständighetspartiet om fiskekvotsystemet och EU-frågan.

Renässans ledare Benedikt Jóhannesson sade nej ännu en gång. Partiet vill inte agera på ett sätt som gör att den avgående koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet kan fortsätta regera.

Huvudskälet till att Bjarni Benediktsson skulle föredra Framstegspartiet före Ljus framtid är att det skulle ge en säkrare majoritet i parlamentet. Men inte heller den här gången sprack alliansen mellan Renässans och Ljus framtid.

Ett samarbete med Renässans hade i vissa kretsar blivit svårt för Bjarni Benediktsson att motivera. I den egna alltingsgruppen finns det politiker som inte alls är positiva till en sådan idé. De hoppas att Självständighetspartiet kan rädda sig kvar i regeringsställning utan att behöva kompromissa i två av partiets verkliga profilfrågor, alltså fisket och EU.

Men det finns fler anledningar till att delar av alltingsgruppen är skeptisk till en koalition med Renässans. Flera av partiets toppnamn var tidigare tongivande inom Självständighetspartiet. Det finns på sina håll en påtaglig misstänksamhet mot dem som hoppade av till Renässans.

I alltingsgruppen finns det politiker som hellre skulle se ett samarbete med Gröna vänstern. Visserligen är avståndet stort i vissa frågor - i synnerhet skattepolitiken - men varken fiskekvotsystemet eller EU-frågan skulle sannolikt bli något problem.

Bjarni Benediktsson vände sig i måndags åter till Katrín Jakobsdóttir. I går träffades de två för att diskutera förutsättningarna för ett samarbete. Han tycktes åter mer intresserad än hon.

Även när det gäller Gröna vänstern är Bjarni Benediktssons förhoppning att Framstegspartiet skulle bli det tredje partiet i en sådan koalition. Än så länge är det något som Katrín Jakobsdóttir inte kan tänka sig att acceptera.

Under gårdagen kontaktade Bjarni Benediktsson president Guðni Th. Jóhannesson för att redogöra för utvecklingen i samtalen. Han mötte också den egna alltingsgruppen samt talade i telefon med Benedikt Jóhannesson och Óttarr Proppé, ledare för Ljus framtid.

Sedan Katrín Jakobsdóttir i fredags avsade sig det formella uppdraget som regeringsbildare har ingen ny utsetts av Guðni Th. Jóhannesson. Varken hon eller Bjarni Benediktsson ska heller ha begärt att få uppdraget på nytt. Ingen av dem kommer att be om det förrän de med säkerhet vet att de har lyckats bilda en regering som har majoritet i alltinget.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.