torsdag 17 november 2016

Stigande arbetslöshet för första gången på tio månader

För första gången på tio månader ökar arbetslösheten på Island. I oktober var 2 procent utan jobb, en ökning med 0,1 procent. Arbetslösheten under 2016 fortsätter dock att vara den klart lägsta sedan finanskraschen drabbade Island för åtta år sedan. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten ökar något under november.

I september i år sjönk arbetslösheten på Island till 1,9 procent. Nivån var den lägsta sedan finanskraschen drabbade landet hösten 2008. Innan dess låg arbetslösheten tre månader i följd på 2 procent. Under oktober steg nivån på nytt till denna nivå.

I sex isländska regioner steg arbetslösheten i oktober. I de återstående två regionerna låg den kvar på oförändrad nivå.

Högst var arbetslösheten i Reykjavíkområdet med 2,2 procent (oförändrat). Därefter följde Suðurnes med 1,9 procent (+0,2), Norðurland eystra 1,8 procent (+0,1), Västfjordarna 1,4 procent (+0,1), Austurland, Suðurland och Vesturland 1,3 procent (+0,1 i respektive region) och Norðurland vestra 0,8 procent (oförändrat).

Åtta isländska kommuner hade full sysselsättning under oktober: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur, Húnavatnshreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra, Borgarfjarðarhreppur i Austurland och Mýrdalshreppur i Suðurland.

I snitt var det 3 333 personer som var utan jobb i oktober. Det var 47 fler än i september. Av de arbetslösa var 1 491 män och 1 842 kvinnor. Det betyder att arbetslösheten bland män var 1,6 procent och bland kvinnor 2,4 procent.

Långtidsarbetslösheten minskade däremot något under oktober. 46 procent av de islänningar som saknade jobb hade stått utanför arbetsmarknaden i minst ett halvår. 25 procent hade varit utan jobb i minst ett år.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18 till 24 år var 1,7 procent.

En av fem arbetslösa var utländsk medborgare. Av dessa var drygt hälften polacker.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten under november antingen ligger still eller ökar med som mest några promille. Förklaringen till förändringarna är ett minskande antal säsongsjobb.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.