onsdag 7 december 2016

15 miljarder saknas till infrastruktur i budget för 2017

Ett överskott på 28,5 miljarder isländska kronor räknar avgående finansminister Bjarni Benediktsson med i budgeten för 2017. Men i förslaget finns stora luckor. Regeringens satsning på 15 miljarder till olika infrastrukturprojekt är helt ofinansierad. Om inte alltinget beslutar annorlunda bantas anslagen till vägbyggen under nästa år.

Både före och efter valet har Bjarni Benediktsson sagt att islänningar aldrig tidigare haft det så bra som i dag. Den avgående finansministern har hänvisat till överskott i statsfinanserna och till ökad köpkraft.

I det budgetförslag som presenterades i går väntas statskassan under 2017 göra ett överskott på 28,5 miljarder isländska kronor. Intäkterna uppgår till 772 miljarder och utgifterna till 743,4 miljarder.

Men överskottet är beroende av att beslut som redan klubbats i alltinget inte genomförs. Det handlar framför allt om de ofinansierade infrastrukturprojekt som regeringen beslutade om strax före valet. Hela 15 miljarder saknas för att de ska kunna genomföras.

Mest anmärkningsvärt är att det i budgeten bara har öronmärkts 300 miljoner för bygget av en tunnel under Dýrafjörður. Här hade regeringen tidigare beslutat om 1,5 miljarder. Tunneln är mycket efterlängtad eftersom den kommer göra det möjligt att utan omvägar färdas mellan norra och södra Västfjordarna utan genvägar även under vintern.

Anbudsprocessen för bygget pågår just nu. Om det skjuts på framtiden kommer det tveklöst att uppfattas som ett stort svek från regeringens sida.

En som protesterade mot de bantade anslagen var avgående fiske- och jordbruksminister Gunnar Bragi Sveinsson, som är Framstegspartiets parlamentariker i den valkrets där Västfjordarna ingår. På Facebook skrev han att han tänker engagera sig för att bygget påbörjas som planerat nästa år.

Bygget av en ny färja avsedd för trafik till och från Västmannaöarna har däremot inte glömts bort. Bygget får 1,1 miljarder under 2017. Den totala kostnaden är beräknad till 4,4 miljarder. Den nya färjan blir lika stor som dagens, men inte gå lika djupt och vara betydligt lättare att styra. Det ska i sin tur göra att den nya hamnen Landeyjahöfn kan användas oftare även vid ogynnsamt väder.

I det förslag som nu ligger går 27,9 miljarder isländska kronor till infrastrukturprojekt som vägbyggen. Det är 681 miljoner mindre än i år.

Större resurser till sjukvård och polis var två av de tydligaste kraven från väljarna inför alltingsvalet. Universitetssjukhuset Landspítali får 59,3 miljarder. Det är en ökning med 3,9 miljarder. Sjukhuset har uppgivit att behovet är 12 miljarder. Årets höjning kommer till stor del att ätas upp av stigande lönekostnader.

Samma sak gäller sjukhuset i Akureyri. Där höjs anslaget med en halv miljard till 7,5 miljarder.

Polisen får totalt 13,7 miljarder. Myndigheten uppskattar behovet till 16 miljarder.

Rättsväsendet får 2,4 miljarder, en ökning med 369,3 miljoner. Av dessa går 104,6 miljoner till landsrätten, en ny rättslig instans som blir den tredje nivån mellan tingsrätterna och högsta domstolen.

Turismsektorn får 2,3 miljarder under 2017, en ökning med 780 miljoner. Hela 300 miljoner läggs på att skapa förutsättningar för direkttrafik mellan flygplatserna i Akureyri och Egilsstaðir och stora flygplatser i Europa. Satsningen har hittills varit ett fiasko.

Kostnaderna för asylsökande går från 556 miljoner till 1 068 miljoner isländska kronor. Skälet till ökningen är att antalet asylsökande till Island har tredubblats under 2016 jämfört med det tidigare rekordåret 2015. I förslaget betonas det att Útlendingastofnun har haft svårt att hitta boenden och att det är nödvändigt att dessa utgifter minskar under nästa år.

Vidare går 500 miljoner till byggen av nya kontorslokaler i anslutning till alltinget.

De ökade utgifterna finansieras bland annat av en höjd skatt på övernattningar. Den 1 september nästa år höjs avgiften från dagens 100 kronor till 300 kronor. Höjningen ger statskassan 300 miljoner under 2017 och 1,2 miljarder under 2018.

Bensin, alkohol och tobak blir också dyrare under 2017. Skattehöjningen motsvarar 2,5 procent utöver inflationen. Totalt ger detta statskassan beräknade intäkter på 1,7 miljarder. Fordonsskatt, public service-avgift och församlingsskatt blir även de dyrare.

Vid årsskiftet avskaffas importtullar till ett värde av 3 miljarder.