fredag 9 december 2016

Besked om regeringsförhandlingar efter helgen

De informella samtalen mellan Piratpartiet, Renässans, Ljus framtid, Gröna vänstern och Socialdemokraterna fortsätter under helgen. Senast på måndag väntas ett besked om de fem partierna tänker ge sig in i formella förhandlingar om att bilda regering. Under gårdagen diskuterades bland annat fiske- och jordbrukspolitik.

För fjärde dagen i följd träffades i går företrädare för Piratpartiet, Gröna vänster, Socialdemokraterna, Renässans och Ljus framtid. De informella överläggningarna mellan partierna har hittills gått långsamt framåt. I alltinget pågår parallellt debatten om budgeten för nästa år.

Det har nu gått en vecka sedan Piratpartiets gruppledare Birgitta Jónsdóttir fick det formella uppdraget att bilda regering. Hennes ursprungliga mål var att senast i dag kunna meddela om de fem partierna skulle påbörja formella förhandlingar. Nu kommer enligt ett uttalande det beskedet i stället efter helgen.

Tidigare i veckan har de fem partierna diskuterat det ekonomiska läget. Gröna vänstern vill spendera närmare 50 miljarder isländska kronor på olika typer av välfärdssatsningar. Dessa ska främst finansieras genom skattehöjningar.

Under valrörelsen var sjukvården den viktigaste frågan. Med hänsyn till kraftigt stigande lönekostnader innebär budgetförslaget i princip oförändrade ekonomiska resurser. Det har mött hård kritik inte minst från universitetssjukhuset Landspítali i Reykjavík.

Även när det gäller polis, kustbevakning och infrastruktur har kritiken mot budgetförslaget varit hård. Gröna vänstern vill möta behovet med skattehöjningar - något som både Renässans och Ljus framtid motsätter sig.

Det finns fler politiska områden där avståndet mellan Gröna vänstern samt Renässans och Ljus framtid är mycket stort. Två av dessa, fiskekvotsystemet och jordbrukspolitiken, diskuterades under gårdagen.

Renässans vill dra in alla fiskekvoter för att auktionera ut dem. Partiet vill också slopa de skyddstullar som i praktiken håller liv i lantbruket. Gröna vänstern förespråkar däremot ett närmast oförändrat system. Partiet vill visserligen att staten ska ha större intäkter från fisket, men det ska komma från höjda fångstavgifter och inte från fiskekvoter som säljs på auktion.

En annan stridsfråga är Islands Nato-medlemskap. Gröna vänstern driver sedan många år konsekvent linjen att Island ska lämna Nato. Partiet är dock redo att tona ned kravet om det visar sig nödvändigt för ett regeringssamarbete. Gröna vänstern kommer däremot att kräva mindre isländskt engagemang i Nato.

Dagens möte mellan de fem partierna börjar klockan 10. Därefter fortsätter överläggningarna under helgen. När det finns ett besked är ett gemensamt uttalande från Piratpartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Renässans och Ljus framtid att vänta.

Än så länge är dock inte enigheten mellan de fem partierna större än att såväl Renässans och Ljus framtid som delar av Gröna vänstern sneglar på möjligheterna att bilda regering med Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.