onsdag 28 december 2016

Bjarni Benediktsson i nya samtal om trepartiregering

Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson återupptog i går samtalen med Renässans och Ljus framtid. Än så länge är ett besked om ett eventuellt regeringssamarbete långt borta. Inga av de övriga fyra partierna i alltinget medverkar just nu i några överläggningar. Det enda regeringsalternativet som är aktuellt just nu är en trepartikoalition under Bjarni Benediktssons ledning.

Sedan alltinget tog julledigt den 22 december har inga nya överläggningar i regeringsfrågan hållits. Men i går återupptog Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson kontakterna med Renässans Benedikt Jóhannesson och Ljus framtids Óttarr Proppé.

En koalition mellan de tre partierna är i nuläget det enda alternativet för en majoritetsregering som förefaller sannolikt. Inget av de fyra övriga partierna i alltinget - Piratpartiet, Framstegspartiet, Gröna vänstern och Socialdemokraterna - deltar under veckan i några samtal om att bilda regering.

Än så länge handlar det om informella samtal mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid. Om de tre partierna skulle finna lösningar på de svåraste stridsfrågorna - som en reformering av fiskekvotsystemet och jordbrukspolitiken samt en folkomröstning om återupptagna EU-förhandlingar - skulle sannolikt resten av arbetet kunna gå ganska snabbt.

Men utan kompromisser i dessa kärnfrågor kommer överläggningarna så småningom att stranda. I så fall sjunker oddsen dramatiskt för en minoritetsregering bestående av Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

Den avgående regeringen består av tio ministrar. Det är troligt att nästa regering utökas med en ministerpost. Högerkoalitionens hantering av turismfrågorna har varit allt annat än lyckad. Regeringen lyckades aldrig få något helhetsgrepp om den växande näringsgrenen.

Flera partier har argumenterat för att bryta ut turismen från näringsdepartementet och para ihop portföljen med ansvar för kommunikationer och infrastruktur. Det är politiska områden som ofta går hand i hand men som under förra mandatperioden inte alls gått i takt.

Med elva ministrar i regeringen är det troligt att Självständighetspartiet får sex statsråd, Renässans tre och Ljus framtid två.

Att Bjarni Benediktsson blir statsminister är givet. Att vice ordföranden Ólöf Nordal också får en ministerpost är lika givet. Troligen får hon fortsätta som inrikesminister. Även Guðlaugur Þór Þórðarson kan räkna med en ministerpost - mest sannolika förefaller uppdragen som välfärds- eller utrikesminister. Haraldur Benediktsson är en stark kandidat till posten som fiske- och jordbruksminister.

En annan av Självständighetspartiets ministerkandidater är avgående välfärdsministern Kristján Þór Júlíusson. Trots att sjukvården varit en ständig stridsfråga har han själv lyckats undvika den värsta kritikstormen. Han är också en politiker som är respekterad utanför de egna leden samtidigt som han är något av en veteran i alltinget. Det gör att han förmodligen är en ännu starkare kandidat till uppdraget som talman.

Av de två återstående ministerposterna måste minst en gå till en kvinna. Här är det svårare att gissa vem eller vilka som är aktuella. Ólöf Nordal var den enda kvinnan som toppade någon av Självständighetspartiets listor.

Både Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir och Bryndís Haraldsdóttir var tvåa i sina valkretsar. Talar emot Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir gör att hon är ny i alltinget - och frågan är om Bjarni Benediktsson skulle våga släppa fram en 25-årig minister. Ändå förefaller hon vara en starkare kandidat än Bryndís Haraldsdóttir som i princip kvoterades in på andra platsen.

Om Bjarni Benediktsson tittar längre ned på listorna finns erfarna namn som Unnur Brá Konráðsdóttir och Birgir Ármannsson. Han kan också få svårt att runda Páll Magnússon, som toppade Självständighetspartiets lista i den södra valkretsen.

Renässans Benedikt Jóhannesson skulle vara mer än nöjd med att ta sig an uppdraget som finansminister. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir har redan mångårig ministererfarenhet och är tänkbar på flera poster - som utrikesminister, näringsminister och turismminister. Renässans tredje statsråd blir sannolikt Þorsteinn Víglundsson eller Hanna Katrín Friðriksson.

Det troligaste scenariot för Ljus framtid är att de får departement som traditionellt inte betraktas som de tyngsta, men som ligger nära partiets hjärtefrågor. Óttarr Proppé är den mest sannolika kandidaten till uppdraget som kultur- och utbildningsminister medan Björt Ólafsdóttir är en högst tänkbar ny miljöminister.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.