lördag 3 december 2016

Dagens bonuscitat

"Det är ingen som vill kännas vid att ha som skyldighet att underhålla vägen. Vegagerðin svär sig fri från den och Ísafjarðarbær vill helst inte kännas vid den. Vägen är stängd från november och fram till maj. En gång öppnades vägen, men jag fick inte veta. ... Efter att min son slutade grundskolan slutade Ísafjarðarbær att utföra regelbundet vägunderhåll och att ploga hit på vintern. Och Vegagerðin öppnar bara två gånger om året. När jag kämpade mot kommunen om dessa saker fick jag en mapp med information om hur de tänkte ploga. Då visade det sig att Ingjaldssandur inte ens fanns på kartan hos dem."

Elísabet Anna Pétursdóttir, bonde på gården Sæból 2 vid Ingjaldssandur i Västfjordarna, i Stundin om att bo helt ensam utan vägförbindelse under halva året.