fredag 30 december 2016

Dagens bonuscitat

"Historien från 1968 och 1982 och 2008 säger oss att detta dystra scenario kan bli verklighet, men det behöver inte bli det. För att komma i vägen för överhettning och kronans fall behöver kostnaden för de företag som ägnar sig åt turismverksamhet stiga utan att kostnaden för alla andra företag stiger samtidigt. Det är möjligt, men inte genom att låta valutakursen stiga och stiga."

Þórólfur Matthíasson, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, skriver i Fréttablaðið att han vill beskatta turistnäringen betydligt hårdare i dag för att undvika en situation där kronans stigande värde förstör för andra branscher.