fredag 23 december 2016

En ledig månad för alltingets politiker att bilda regering

Sent i går kväll klubbade alltinget en budget för 2017. I det slutgiltiga beslutet fanns mer pengar både till sjukvården, infrastruktursatsningar, utbildning och polis. Trots att samtalen om att bilda regering gått på sparlåga har både Ljus framtid och Renässans de senaste veckorna rört sig allt närmare Självständighetspartiet.

Med 27 ja-röster och 33 nedlagda röster klubbade alltinget sent i går kväll en budget för 2017. Jämfört med det ursprungliga förslaget har sjukvården, skolan och polisen fått större resurser. Tillskotten är dock långt ifrån vad vissa inom vården hoppats på. Även inom polisen och kustbevakningen anses anslagen vara otillräckliga.

I slutrundorna blev det även mer pengar till infrastruktursatsningar. De två stora posterna är underhåll av det eftersatta vägnätet och bygget av en tunnel vid Dýrafjörður i Västfjordarna.

Alltinget samlas på nytt den 24 januari. Då har det gått nästan tre månader sedan valet. De sju partierna har nu en månad på sig att försöka bilda en majoritetsregering. Om ingen regering finns när parlamentet återsamlas talar allt mer för nyval eller minoritetsstyre.

Även om 33 ledamöter avstod från att rösta i går har budgeten förhandlats fram gemensamt i nämnderna. Talmannen Steingrímur J. Sigfússon tackade efter omröstningen ledamöterna för ett väl utfört arbete under svåra omständigheter. Han hoppades att budgetförhandlingarna skulle öka allmänhetens förtroende för alltinget.

I helgen träffades företrädare för Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid för att diskutera en regeringsbildning. Mötet ledde inte till några konkreta resultat. Men de tre partierna har närmat sig varandra under den senaste tiden.

En fråga där alltinget inte kunde enas var ett nytt regelverk för statsanställdas pensionsfond. Missnöjet har varit stort även från delar av fackföreningsrörelsen. Förslaget röstades igenom med 38 röster från Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Renässans och Ljus framtid. Fjorton ledamöter från Piratpartiet och Gröna vänstern röstade nej medan åtta ledamöter från Piratpartiet, Gröna vänstern och Socialdemokraterna avstod från att rösta.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson har i två förhandlingsomgångar försökt bilda regering med Ljus framtid och Renässans. Utan att konkreta förhandlingar ägt rum har han också föreslagit regeringar bestående av Självständighetspartiet, Renässans och Gröna vänstern samt Självständighetspartiet, Renässans och Framstegspartiet.

Renässans har hittills varit lika kategoriska motståndare mot ett samarbete med Framstegspartiet som Ljus framtid varit. Inte heller har Bjarni Benediktsson lyckats bryta alliansen mellan Ljus framtid och Renässans.

Agerandet i pensionsfondsfrågan har fört partierna närmare varandra. En koalition mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid framstår alltjämt som det mest sannolika regeringsalternativet.

Några nyheter i regeringsfrågan är inte att vänta förrän tidigast under mellandagarna. Då har alltingets sju partier fyra veckor på sig att bilda regering utan att något schemalagt arbete pågår i parlamentet. Lyckas inte någon bilda en majoritet fram till den 24 januari talar mycket för att Island går mot nyval eller ett sällsynt försök att styra landet i minoritet.

Här kan du läsa mer om regeringsbildningen.