torsdag 8 december 2016

Ny flygplats enda hoppet om pålitligt flyg till Ísafjörður

Sedan i våras har över 150 flyg till och från Ísafjörður ställts in. Samtidigt är reservflygplatsen i Þingeyri obrukbar under vintern. Lokalbefolkningen litar därför allt mindre på flygtrafiken. Enligt flygplatsbolaget Isavia kan problemen bara avhjälpas genom en ny flygplats. Men någon sådan finns det inte planer för i dag.

I våras förnyade inrikesbolaget Flugfélag Íslands sin flotta. Kvar finns bara två plan som kan trafikera sträckan mellan Reykjavík och Ísafjörður i Västfjordarna. De nya planen är nämligen för stora för att kunna använda flygplatsen i Ísafjörður.

Sedan två tredjedelar av de äldre flygplanen togs ur trafik i våras har över 150 turer till och från Ísafjörður ställts in. Nyligen var ett av de två planen på service när det andra behövde repareras. Plötsligt hade Flugfélag Íslands inget plan som kunde trafikera sträckan. Den stora majoriteten av flygningarna ställs dock in på grund av dåligt väder.

Förutsättningarna i Ísafjörður är mycket speciella. Flygplatsen är omgiven av berg i tre av fyra riktningar. Bergen gör att det inte går att belysa flygplatsen tillräckligt. Därför är det inte tillåtet att landa i Ísafjörður när det är mörkt.

Flugfélag Íslands flyger två turer om dagen mellan Reykjavík och Ísafjörður. Förutsättningarna gör att flygplatsen bara kan användas till omkring 70 procent. För att öka den siffran renoverades flygplatsen i Þingeyri 2006 för 300 miljoner isländska kronor. I Þingeyri är det möjligt att landa i vindriktningar som gör det omöjligt att landa i Ísafjörður.

Þingeyri har dock sällan kunnat användas som reservflygplats. Den behövs mest under vintern - men tjäle har förstört beläggningen och den kan därför inte användas under vintermånaderna. Att reparera beläggningen kostar ytterligare 100 miljoner. Frågan är om det är samhällsekonomiskt motiverat med tanke på att den innan skadorna uppstod användes i snitt ungefär femton gånger om året.

Bland lokalbefolkningen är det allt fler som anser att flyget blivit för opålitligt. I stället väljer många att ta bilen till Reykjavík. Sedan några år tillbaka går det att köra hela vägen mellan Ísafjörður och Reykjavík på asfalt.

Arna Lára Jónsdóttir är ordförande för kommunfullmäktige i Ísafjörður. Hon säger till RÚV att osäkerheten kring flyget är ett stort bekymmer för invånarna:
"Här har vi inga allmänna kommunikationer så vi förlitar oss mycket på flyget. Så det har stor inverkan när det är störningar inom flyget på de sätt som det har varit."
Problemen i Ísafjörður kan bara lösas genom att bygga en ny flygplats. Det anser Jón Karl Ólafsson, som är chef för flygplatsbolagets Isavias inrikesflygplatser. Han säger till RÚV att Isavia har för avsikt att undersöka förutsättningarna för flygplatsbyggen på ett par ställen som skulle kunna ersätta dagens flygplats:
"Vi kan säga som så att den inte hade byggts där i dag. Det skulle sannolikt inte ges tillstånd för ett sådant bygge i dag. Vi kan inte röja undan fjällen och det är inte realistiskt att belysa flygplatsen där. Det är helt enkelt alldeles för dyrt och miljömässigt för svårt att göra det. Så om vi ska förbättra nyttjandeandelen, som inte är tillräckligt bra, så är faktiskt det enda sättet att titta på andra alternativ."
Flygets opålitlighet har inte bara fått fler att ta bilen i stället. Det är en utveckling som i sig äventyrar flygets framtid. Om passagerarunderlaget på sträckan minskar ytterligare minskar också sannolikheten för att staten ska finansiera bygget av en ny flygplats i regionen.

Här kan du läsa mer om isländska flygplatser.