torsdag 22 december 2016

Sju av åtta islänningar har julgran i hemmet

I sju av åtta isländska hem finns det en gran till jul. Plastgranen fortsätter att vara betydligt populärare än riktig gran. Det är framför allt höginkomsttagare bosatta i Reykjavíkområdet som väljer en levande gran. Låg- och medelinkomsttagare på landsbygden nöjer sig oftare med en julgran av plast. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Julgranar odlas i allt större utsträckning på Island. Att granarna med åren blivit förhållandevis närodlade har dock inte inneburit något lyft för levande träd. Plastgranen är alltjämt klart populärast.

I år är det 54,1 procent av islänningarna som kommer att ha plastgran i hemmet, en tillbakagång med 0,8 procentenheter jämfört med förra julen. Lika stor är ökningen bland dem som i år väljer en levande gran. Denna jul blir det 32,3 procent som har en riktig julgran.

Det är 13,7 procent av hushållen som helt och hållet avstår från gran. Det är en uppgång med 0,1 procentenheter.

Det är framför allt unga och pensionärer som inte skaffar någon gran. Låginkomsttagare och män avstår även de ofta från julgran.

Äkta julgran hittas i synnerhet hos höginkomsttagare bosatta i Reykjavíkområdet. Plastgran är däremot valet för många låg- och medelinkomsttagare bosatta på landsbygden.

När MMR första gången i december 2010 tillfrågade islänningar om julgran i hemmet var det 49,6 procent som hade plastgran, 41,6 procent som hade levande gran och 8,8 procent som inte hade någon gran alls.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityd till julgran.