söndag 18 december 2016

Skandinaver mer islänningar än islänningarna sett till dna

Både skandinaver och britter har genetiskt sett mer gemensamt med de första islänningarna än dagens islänningar. Det är resultatet av dna-analyser som utförts av Íslensk erfðagreining. Förklaringen är en rad katastrofer som minskat den genetiska mångfalden på Island. Dit räknas bland annat vulkanutbrott, svält och farsoter, rapporterar Vísir.

När Island befolkades under sent 800-tal och tidigt 900-tal kom majoriteten av männen från Skandinavien - i synnerhet från västra Norge. En knapp majoritet av kvinnorna härstammade däremot från de brittiska öarna.

Efter en kort tid av intensiv immigration till Island upphörde närmast all invandring. Det är först i modern tid som invandring till landet åter skett i någon större omfattning.

De första generationerna var alltså genetiskt till stor del nordbor, men inte sällan med ett betydande keltiskt inslag.

Men dagens nordbor och britter har genetiskt mer gemensamt med de första islänningarna än dagens islänningar. Det visar analyser av dna som gjorts av Íslensk erfðagreining. Agnar Helgason, som är biologisk antropolog vid företaget, säger till Vísir att förklaringen är en lång rad av naturkatastrofer som drabbat islänningarna sedan landet befolkades och fram till i dag:
"Vi har digerdöden. Vi har smittkoppor i början på 1700-talet som dödar 25 procent av befolkningen. Vi har nödåren på 1780-talet som dödar kanske 20 procent av folket. Och vad händer då? Då går så mycket arvsmassa förlorad. Det är så många som inte får barn och då förs inte deras arvsmassa vidare till nästa generation."
Varken de brittiska öarna eller Skandinavien har drabbats av katastrofer som proportionellt haft lika stor effekt. Det är enligt Agnar Helgason förklaringen till att dna-uppsättningen hos de första islänningarna bevarats bättre i Skandinavien och på de brittiska öarna än på Island, uppger Vísir.