onsdag 18 januari 2017

Indier vill bygga vattenfabrik i Borgarfjörður eystri

I Borgarfjörður eystri vill den indiske investeraren Pawan Mulkikar buteljera vatten för den internationella marknaden. Om planerna blir verklighet kan tio nya jobb skapas i den lilla orten. Pawan Mulkikar vill gå in med 300 miljoner isländska kronor i projektet. Men markköpet måste godkännas av inrikesdepartementet.

För tre år sedan hamnade Pawan Mulkikar av en slump på en vandring i Borgarfjörður eystri. Han uppger i RÚV att han direkt kände en stark dragning till landskapet. Men han ville också undersöka möjligheterna att hjälpa trakten ekonomiskt.

Tankarna resulterade i bolaget Vatnswork Iceland ehf. som han äger tillsammans med Arngrímur Viðar Ásgeirsson, som är bosatt i Borgarfjörður eystri. Pawan Mulkikar vill gå in med omkring 300 miljoner isländska kronor i bolaget.

Planen är att bygga en anläggning på fastigheten Geitland som ligger precis utanför samhället. Fabriken ska bli omkring 2 000 kvadratmeter. Där vill Pawan Mulkikar buteljera vatten för en internationell marknad. Behovet är inledningsvis två liter i sekunden.

Målet är att skapa en lyxprodukt. Vattnet ska tappas i glasflaskor och säljas på hotell och restauranger i Asien.

Arngrímur Viðar Ásgeirsson säger i Morgunblaðið att förberedelserna pågått i drygt ett och ett halvt år. Pawan Mulkikar har arbetat med projektet tillsammans med lokalbefolkning:
"Man kan säga att detta i grunden är ett bygdeprojekt som inom en snar framtid naturligtvis kommer att visa lönsamhet. ... Vi tänker börja lugnt - en container i taget till att börja med."
Det finns ingen möjlighet att sköta sjötransporterna från Borgarfjörður eystri. Ortens hamn kan bara ta emot mindre båtar. I stället kommer det buteljerade vattnet att fraktas landvägen till Reyðarfjörður. Avståndet mellan orterna är tio mil.

Om planerna blir verklighet kan tio nya arbetstillfällen skapas i Borgarfjörður eystri. I dag är fiske, lantbruk och turism de viktigaste näringarna i området. Gemensamt är dock att alla tre är årstidsbundna.

Eftersom Pawan Mulkikar inte är hemmahörande inom EES-området måste inrikesdepartementet ge sitt godkännande till markköpet. Kommunfullmäktige har sedan tidigare rekommenderat departementet att säga ja till affären. Kommunen har också lagt fram ett förslag till ny detaljplan för området.

Pawan Mulkikar skriver i ett mejl till RÚV att investeringen i fabriken är ett sätt att stärka lokalsamhället. Att vattnet inte kan skeppas direkt från Borgarfjörður eystri betraktar han som en rolig utmaning. Under vinterhalvåret är det inte ovanligt att den bitvis serpentinliknande vägen är oframkomlig under kortare perioder.