tisdag 17 januari 2017

Ny lagun byggs i Urriðavatn vid Egilsstaðir

Illustration: Ylströnð við Mývatn
Urriðavatn utanför Egilsstaðir ska bli östra Islands svar på Blå lagunen. På sjöns botten finns ett geotermiskt område som ska värma upp badvattnet. Målet är att redan första året locka 40 000 besökare. Bygget beräknas kosta omkring en halv miljard isländska kronor. Det nya badet ska öppna våren 2019.

I flera års tid har det funnits planer på att utnyttja det geotermiskt aktiva området i Urriðavatn, en sjö belägen vid ringvägen nordväst om Egilsstaðir just utanför Fellabær. För två år sedan ändrade kommunen Fljótsdalshérað detaljplanen efter badet.

Urriðavatn är en mycket populär fiskesjö och livet i den lilla sjön - som är 2,5 kilometer lång och 500 meter bred - är ovanligt rikligt. Om sjöodjuret Tuska, som enligt gamla berättelser påstås vara utterliknande men som inte observerats sedan 1900-talets början, ingår får nog sägas vara osäkert.

Det har funnits farhågor om att en badstrand skulle påverka övriga sjön negativt. I villkoren för bygget ingår därför att klor inte får användas och att badvattnet måste hållas åtskilt från sjövattnet.

Vid det geotermiskt aktiva området är vattnet omkring 80 grader. I lagunen blir temperaturen 40 grader. Det varma vattnet kommer att slussas till lagunen från borrhålor genom små heta bassänger på stranden. Sanden på stranden kommer att vara svart.

Vattnet i Urriðavatn är så rent att det är godkänt som dricksvatten. Det är något som ägarna kommer att använda för att marknadsföra badet.

Redan första året siktar ägarna på att locka 40 000 besökare. Bygget väntas kosta omkring en halv miljard isländska kronor. Ägarna har hittills säkrat drygt hälften av pengarna. Bland investerarna finns både Bláa lónið ehf. - som driver Blå lagunen - och ägarna av Jarðböðin við Mývatn.

Förhoppningarna på den nya lagunen är stora. Inte minst kommunpolitiker i Fljótsdalshérað hoppas att den ska få besökare att stanna längre i regionen. Drömmen är att lagunen vid Urriðavatn ska bli ett givet stopp för ringvägsresenärer och den första stora attraktionen mellan Jökulsárlón i söder och Mývatn i norr.

Steingrímur Birgisson är styrelseordförande för Jarðböðin við Mývatn. Han är också styrelseordförande i det bolag som ska bygga badet i Urriðavatn. Han säger till RÚV att den här typen av satsningar är nödvändiga:
"För turismen i landet är det otroligt viktigt att hissa fler segel över hela landet, och vi såg en möjlighet i detta - detta läge och denna verksamhet. Här finns inget oväsen, men samtidigt befinner vi oss vid riksväg 1 och utsikten är mycket bra och rolig."
Badet ska öppna våren 2019. Detaljplanen ger också utrymme för ett hotell vid badet.