tisdag 28 februari 2017

77-åring döms för att ha demolerat kulturminnesmärkt hus

Villkorlig dom och en räkning på drygt 1,6 miljoner isländska kronor blir straffet för en 77-årig man för att ha förstört en kulturminnesmärkt byggnad. Det var sommaren 2014 som mannen demolerade ett hus i centrala Bolungarvík. Mannen hävdade att huset utgjorde en trafikfara och att det var fredat på felaktiga grunder. Men han fick inte medhåll i rätten.

Morgonen den 7 juli 2014 var det många invånare i Bolungarvík som kastade förvånade blickar mot ett hus på Aðalstræti 16. Under natten hade någon demolerat huset. Det fanns stora skador på taket, skorstenen och väggarna. Delar av huset var dock oförstört.

Bland lokalbefolkningen var den mystiska rivningen ett givet samtalsämne i flera dagar. Huset ligger granne med kommunkontoret och på samma gata som de flesta butikerna i Bolungarvík.

Efter några dagar av spekulationer trädde en man född 1939 fram. Han berättade att han var den som med hjälp av ett arbetsfordon förstört huset. Genom att riva hälften av det ansåg han sig ha gjort Bolungarvík en tjänst.

Mannen hävdade att han ville ha bort huset för att det utgjorde en trafikfara. Ena sidan sträckte sig nämligen längre ut i Aðalstræti än övriga hus på gatan. Enligt mannen skapade det en onödig olycksrisk.

Kommunen hade inte alls samma uppfattning. Två år tidigare hade kommunen vänt sig till myndigheterna med en förfrågan om att få riva eller flytta huset. Svaret blev nej. Enligt kulturarvsmyndigheten Minjastofnun Íslands skulle huset skyddas.

Skälen till att huset skulle bevaras var att det var en av få byggnader som visade hur stadskärnan i Bolungarvík en gång sett ut. Dessutom var huset äldre än hundra år. Lagen säger att alla hus som är äldre än hundra år är kulturminnesmärkta. Det betyder i sin tur att den som vill genomföra några större renoveringar eller andra arbeten måste ha myndighetens tillstånd.

Mannen, som fyllt 77 år, åtalades för att ha förstört huset, för att ha skadat allmänhetens intressen och för att ha brutit mot kulturminneslagen. I Héraðsdómur Vestfjarða krävde kommunen mannen på 5,5 miljoner isländska kronor. Pengarna skulle dels täcka de reparationer som gjorts för att förhindra vattenläckor och annat, dels gå till att återställa huset till samma skick som det hade innan.

I rätten hävdade mannen att huset inte var kulturminnesmärkt och att det var den rådande uppfattningen i Bolungarvík. Huset byggdes i Aðalvík på Hornstrandir 1909. Tio år senare monterades huset ned och flyttades till Bolungarvík. Där restes det på nytt.

Mannen hävdade under rättegången att det hus som restes i Bolungarvík i princip var helt nytt. Den enda kopplingen till huset i Aðalvík var att samma material användes. Mannen ansåg att det rörde sig om ett helt nytt hus byggt 1919. Därför kunde kulturminneslagens hundraårsregel inte vara aktuell.

Flera experter från Minjastofnun Íslands vittnade i rätten. De hade i sin tur haft kontakt med flera personer som bott i huset när det var nytt. De intygade att det hus som restes i Bolungarvík var identiskt med det som tidigare stod i Aðalvík.

Héraðsdómur Vestfjarða avfärdade mannens tolkning av husets historia. Därför döms han till tre månaders villkorlig dom. Om mannen inte gör sig skyldig till ny brottslighet inom två år slipper han avtjäna fängelsestraffet. Domstolen skriver att den tagit hänsyn till mannens höga ålder och att han tidigare är ostraffad.

Däremot får kommunen nöja sig med ekonomisk kompensation på 1 038 552 isländska kronor i stället för 5 551 082 kronor. Det lägre beloppet är vad kommunen redan lagt ut för att provisoriskt laga huset så att det inte ska regna in eller drabbas av andra skador.

Resten av pengarna skulle gå till att återställa huset till samma skick som det hade innan mannen förstörde det. Kommunen har dock enligt rätten inte lämnat in tillräckliga underlag för de beräknade kostnaderna. Därför kan mannen inte dömas till att stå för dessa kostnader.

Mannen ska även betala 600 000 isländska kronor i rättegångskostnader.

Kommunen har ännu inte tagit ställning till domen. Ett eventuellt överklagande kommer att klubbas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om det demolerade huset och här kan du läsa domen i sin helhet.